Saco

Cheferna har nyckelroll

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 13:34 CEST

- Det viktigaste vi kan göra mot ohälsan är det som görs på arbetsplatserna. I detta har cheferna en nyckelroll. Därför borde det vara dags för en bred satsning riktad till chefer och skyddsombud. Det sade SACO:s miljöexpert Kerstin Hildingsson vid regeringens arbetsmiljöseminarium på onsdagen.

Många chefer har blivit chefer för att de är duktiga fackmän, men deras kunskaper om arbetsmiljö, gruppsykologi och personalsociala frågor är ofta bristfälliga. Samtidigt finns det mycket ackumulerad kunskap om vad man kan göra och vad som fungerar.

- Den viktigaste arbetsmiljöinsatsen i dag borde därför vara en bred folkbildning kring risker, stress, missbruk och annat, riktad till chefer och skyddsombud. Arbetsmiljöverket, Folkhälsoinstitutet, IPM, ALI, företagshälsovården och andra har kunskap att utnyttja. Ge varje chef och varje skyddsombud i landet en duvning i hur man ser problemen, vad de beror på och vad som finns i verktygslådan för att hantera dem, sade Kerstin Hildingsson. Om vi kunde sprida de kunskaperna och förankra dem skulle det vara den viktigaste insats staten kan göra på området.

Kerstin Hildingsson nås på telefon 070-691 99 83.


Här är en länk till regeringens webbutsändning från seminariet http://www.regeringense/sb/d/9298/a/86388.

www.saco.se