Ledarna

Cheferna tror på uppgång

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 13:05 CEST

Nio av tio chefer tror att konjunkturen nu vänt. På ett år har andelen chefer som planerar att nyanställa gått från 14 procent till 46 procent. Samtidigt säger varannan chef att faran för en ny kris inte är helt avblåst. Det visar en undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna gjord av Novus Opinion bland 2 059 chefer.

Nio av tio chefer anser att konjunkturen vänt, men hälften befarar att risken för bakslag är stor.
– Sveriges chefer är försiktiga. De bedömer att konjunkturen nu vänt, men flaggar för att det finns risk för bakslag, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Omdömena bland cheferna ser olika ut beroende på bransch och sektor. Bland cheferna i näringslivet är det nu över hälften som vill anställa, jämfört med var fjärde chef inom den offentliga sektorn. I många verksamheter inom den offentliga sektorn anger cheferna att det fortfarande råder anställningsstopp.

Chefsbarometern visar också att fasta anställningar är den vanligaste formen av anställning oavsett sektor. Men mindre än hälften kommer att vara fasta tjänster. Visstids - och projektanställningar står för en tredjedel av nyanställningarna och inhyrd personal från bemanningsföretag står för 16 procent.

Ledarnas rapport Chefen efter krisen – klara, färdiga, gå? finns i sin helhet som bifogad pdf. Du kan också ladda ner den  från Ledarnas webb: http://www.ledarna.se/web/showpage.do?path=%2Fopennews


Rapporten i korthet

• Cheferna säger att krisen är över: Totalt anger 9 av 10 chefer att konjunkturen nu har vänt.

• Hälften av cheferna varnar för bakslag: Varannan chef anser att konjunkturen har vänt, men att det finns stora risker för bakslag.

• Många positiva chefer: Nio av tio chefer tror att det kommer att gå bra för verksamheten eller företaget det närmaste året.

• Nya jobb: Nästan varannan chef planerar att nyanställa personal det kommande året.

• Makroekonomiska frågor är viktiga för chefer: För cheferna är den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen viktiga frågor för att de ska kunna göra ett bra jobb som chef.

• Cheferna är inte oroliga: Nästan nio av tio chefer är inte alls oroliga för att bli uppsagda från sitt arbete.

• Nöjda chefer: Tre av fyra chefer vill stanna hos samma arbetsgivare.

•Cheferna vill gärna fortsätta chefa: 6 av 10 chefer vill arbeta som chef till pensionsåldern.

 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Mätningen omfattar 2 059 intervjuer.  Intervjuerna har genomförts som en webbenkät under perioden 10 till 15 september 2010. Sammansättningen av cheferna i panelen överensstämmer med svenska chefer i stort. Ledarna räknar med att det finns 500 000 chefer i Sverige.

För mer information kontakta:
Freja Annamatz, pressekreterare, telefon 08-598 99 333, mobil 070-685 14 60
mejl: freja.annamatz@ledarna.se

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen yrkesorganisation med 80 000 medlemmar. Våra medlemmar är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får de dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på www.ledarna.se. Presstelefon 08-598 99 333.