BelBin Assessment

Chefers kontakthinder och hur de kan bearbetas

Press Release   •   Apr 19, 2009 12:16 CEST

Chefers kontakthinder och hur de kan bearbetas

Svenska Belbins AB tänker introducera ett nytt instrument för utveckling av ledarskap. Det heter LNQ och bygger på forskning i USA kring kontakthinder hos säljare.

En chef förväntas i allmänhet vara en handlingskraftig orkesterledare. Om han då tvekar att ta beslut och kommunicera dessa eller känner sig obekväm att motivera eller möta kritik så blir han inte en effektiv chef.

Några chefer har en rädsla att marknadsföra sig själva. Det medför att de blir otydliga i sina budskap och tappar möjlighet att vara tillgängliga och lyssnande. Andra chefer är försiktiga och extremt lojala uppåt. De förringar sig själva och blir då i praktiken lägre värderade.

Chefer uppfattas inte som kompetenta om inte deras kompetens syns. En arbetsinsats som är god talar inte för sig själv. Den behöver visas upp. En chef måste positionera sig, visa upp en personlig stil och marknadsföra sig kontinuerligt. Men en chef kan ha kontakthinder, ofta en oro att visa upp sig och hävda sin åsikt eller sin produkt.

Jag bad 17 chefer i en offentlig förvaltning att använda LNQ - testet. Efter genomgång av testresultatet och feedback till de testade cheferna kan jag glad konstatera: Testet har direkt bäring på chefernas ledarskap i vardagen. De chefer som i andra mätningar bedömts särskilt framgångsrika visar sig i detta test vara fokuserade på att bygga nätverk, vara aktiva i sina nätverk och ha små svårigheter att ta kontakt med andra. Och omvänt gäller för chefer som inte lyckas i sitt ledarskap.

Testet ger varje testperson en bild av sitt sätt att kontakta andra. Han eller hon får också en förståelse för vad han eller hon behöver utveckla: att strukturera det potentiella nätverket, att aktivera sig i nätverket och, inte minst, att bearbeta olika kontakthinder.

Cheferna säger sig verkligen gilla testet. Det ger dem en viktig höjd medvetenhet om hur de agerar och hur de skulle kunna agera. De kan också omedelbart sätta igång en åtgärdsplan för att framgångsrikt kommunicera sina visioner och mål och marknadsföra sina produkter.

Och de bara längtar efter att få mer handledning i sitt kommunikativa ledarskap!