NÄRA AB personlig assistans

CHEFSDAGARNA PERSONLIG ASSISTANS

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2015 15:19 CEST

CHEFSDAGARNA PERSONLIG ASSISTANS

NÄRAS VD Anders kommer att vara en av talarna tillsammans med NÄRAs marknadschef Roy vid chefsdagarna 22-23 september. Mer info finner du här

NÄRA bedriver personlig assistans enligt LSS-reformens intentioner som främst är valfrihet, självbestämmande, delaktighet, integritet och kontinuitet. NÄRA är ett värdegrundsbaserat assistansbolag och arbetet med vårt systematiska kvalitetsarbete pågår dagligen.

Tillsammans med kunden vill vi utveckla ett långsiktigt och engagerat samarbete byggt på öppenhet, förtroende och insatser av rätt kvalitet. NÄRAs förhållningssätt symboliseras med en våg där det ska finnas en balans mellan olika behov. NÄRA finns i mitten för att skapa ett samförstånd mellan kunder och assistenter.

www.nara.nu

NÄRA på Twitter
NÄRA på facebook
NÄRA på Instagram
NÄRA på youtube
NÄRA på Google+
NÄRA på Linkedin

NÄRA finns för att vår ägare och grundare hade en dröm om hur personlig assistans skulle vara