Amender AB

Chefsutveckling är nästan alltid bortkastad

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 13:22 CET

De som köper och genomför utbildningar vill ha eller skapa någon form av beteendeförändring hos deltagarna. Detta sker väldigt sällan, deltagarna återgår till sitt tidigare beteende ett par veckor efter att utbildningen avslutats.
- Våra egna undersökningar visar på en avkastning på ca 15 % säger Karl Enarsson som är utbildningsrådgivare på Amender AB. Det är som att köpa en bil och få en sparkcykel och ändå vara nöjd med köpet, fortsätter han.

- Anledningen till den dåliga avkastningen är okunskap hos utbildningsföretag och att köparna inte förväntar sig bättre resultat menar Karl Enarsson.

Utbildningsföretag har ofta duktiga pedagoger vilket är en del av problemet eftersom pedagogik är vetenskapen om hur barn lär sig och riktar sig mot intellektet.
Kunskaper om andragogik, det vill säga vetenskapen om hur man förändrar vuxna människors beteende, går via känslan och underlättar skapandet av bestående beteendeförändringar. Förutom att utbildarna behöver använda sig av rätt metodik behöver de också kunna skilja på problem och symtom säger Karl Enarsson.

Köparna av utbildningar måste använda en tydlig målbild för utbildningen och utgå från individens kompetensprofil och behov. Dessutom saknas ofta stöd och fungerande ledningsprinciper från högre chefer vilket är en förutsättning för bestående beteendeförändringar.

Innan man skickar en chef på en kurs måste man ha en tydlig målbild och en kompetens- och färdighetsprofil samt stöd och engagemang från högre chefer.

Med ökad förståelse från köparna och bättre kunskap hos utbildarna når vi en avkastning på cirka 200 % av investerat kapital istället för 15 % menar Karl Enarsson.  


För ytterligare information:
Jörgen Lerjestad – Utbildningsrådgivare
Jorgen.lerjestad@amender.se
0738-160 700
www.amender.se

Kort om Amender AB
Karl Enarsson, tidigare Krigsskolan Karlberg, har sedan 1999 undersökt de faktorer som behövs för att kunna skapa bestående beteendeförändringar. 2005 utvecklade de ett utbildningssystem som mäter glappet mellan varje avdelning och företagets mål med hänsyn till respektive chefs kompetens och färdighet. Detta används idag för att säkerställa utbildningskvalitén och identifiera outnyttjade chefsresurser.