Chemel AB

CHEMEL AB: CHEMEL FÖRVÄRVAR INTERNATIONELL SÄLJKANAL

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:19 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51273(NGM:CHEM)

Chemel AB (publ) har 2009-04-01 signerat ett köpeavtal där bolaget förvärvar tillgångarna i det danska diagnostikbolaget, Biotech-IgG A/S. Det nya avtalet ersätter det avtal som signerades 2008-12-01. Köpeskillingen består av en kontantbetalning på 1.84 MDKK samt betalning med nyemitterade aktier, dock högst 890 000 aktier av serie B i Chemel AB motsvarande 1.34 MSEK, till Biotech-IgG A/S som en ytterligare del av betalningen för tillgångarna efter godkännande av årsstämman. Avtalet ger även Biotech-IgG A/S rätt till 50 % andel av resultatet före finansiella kostnader upp till maximalt 2.70 MDKK

Biotech-IgG A/S inkluderande ett helägt engelskt bolag, Biotech-IgG Ltd (UK) samt ett svenskt bolag, Raytest Nordic AB (SE), med 49 % ägande av aktierna. Den tillsammans benämnda Biotech-IgG-gruppen arbetar med försäljning av diagnostikprodukter, instrument och reagenser till kunder inom sjukvård, universitet, forskningsinstitut och industrier. Kunderna återfinns huvudsakligen i de nordiska länderna och Storbritannien samt även i andra EU-länder. Biotech-IgG-gruppen hade en omsättning på ca 15 MSEK 2008 och har under Q1 2009 uppvisat en omsättning på ca 6 MSEK, som kommer att tas upp i Chemels koncernredovisning för Q1 2009.

Chemel AB arbetar med utveckling och försäljning av biokemiska analyssystem. Analyssystemen är avsedda för snabb och enkel laboratorieanalys av glukos, vitamin C etc., och innehåller instrument, validerade reagenskit, service och mjukvara. Den första produkten är avsedd för mätningar av glukos i olika typer av bioprocesser (fermentationer, cellodlingar, bioetanolproduktion etc.). Som tidigare rapporterats avser Chemel inrikta sin fortsatta utveckling mot automatiska immunoassaysystem för analys av medicinskt och industriellt intressanta proteiner.

"Ett av våra tydliga framtidsmål är på väg att nås genom slutförandet av det här förvärvet. Det kommer att tillföra Chemel den pusselbit som vi så länge har saknat, nämligen en effektiv och erfaren internationell försäljnings- och marknadsorganisation. Detta ökar Chemels möjligheter för avsättning av de egna produkterna inom laboratorieanalys samtidigt som Biotech-IgGs närvaro i Sverige förstärks", säger Chemels VD Margareta Krook.

"Jag är glad över att vi har fört avtalet i hamn och jag ser fram emot att arbeta med mina nya kollegor i Chemel. Vi är övertygade om att det här avtalet kommer att gagna alla parter eftersom vi tillsammans kan erbjuda våra kunder en ännu högre kundservicenivå och produktkunskap och dessutom kombinera detta med att kunna utveckla skräddarsydda lösningar för kunderna", säger Biotech-IgGs VD Alistair Hurst.

Chemel AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,

Web: www.chemel.com, mail: info@chemel.com.

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Doc Dario Kriz