Chemel AB

Chemel: Chemel och EURIS tecknar överlåtelseavtal för proteinreningsteknik

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 12:07 CET

 

Chemel AB och European Institute of Science AB (EURIS) har signerat ett tekniköverlåtelseavtal. Avtalet ger Chemel ensamrätt att producera och sälja av EURIS framtagen vätskekromatografiutrustning för upprening av proteiner som t ex antikroppar. EURIS kommer att erhålla 5 % royalty på intäkterna från försäljning som genereras av den överlåtna tekniken, dock lägst en minimumroyalty på 5 000 SEK per månad. Avtalet förlängs automatiskt med 6 månaders perioder fram till september 2021. För Chemel innebär avtalet att intäkter kan genereras både från försäljning av produkten i sig samt genom uppreningsuppdrag för externa kunder. Produkten kan dessutom kompletteras med produkter från redan befintliga leverantörer inom Chemelkoncernen.

Margareta Krook
Tillförordnad VD och koncernchef Chemel/Biotech-IgG Gruppen

Chemel AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 45 00, fax 046-286 45 45,
web www.chemel.com, mail info@chemel.com.
VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook
Styrelseordförande: Doc Dario Kriz
______________________________

_______________

Chemel tillhandahåller utrustning och applikationer för mätning av ämneshalter vid odling av mikroorganismer inom bioprocessindustri och till livsmedelsindustrin. Säljorganisationen Biotech-IgG är leverantör av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd.

Vision
Chemelkoncernen skall genom egen försäljning i Sverige, Danmark och Storbritannien bli ledande inom sina verksamhetsområden med tyngdpunkt på analysprodukter för BioTek- och läkemedelsindustrin. Övriga marknader skall primärt byggas upp genom distribution eller förvärv.