Chemel AB

Chemel lanserar IgG Analyser vid Biotechnica 2010

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 11:57 CEST

Redan i februari 2010 tillkännagavs i ett pressmeddelande den kommande lanseringen av IgG Analyser, något som nu Chemel/Biotech-IgG-koncernen bekäftar kommer att ske den 5 oktober 2010 på Biotechnica, Europas största årliga mötesplats inom bioteknik och biovetenskap med mer än 650 utställare, 11.000 besökare samt konferensdeltagare från 51 länder under 2009 års upplaga.

IgG Analyser är avsedd för direkt, kvantitativ mätning av IgG (Immunoglobulin G) i cellkulturer och andra biologiska produkter (antikroppslösningar, jästsuspensioner m.m.), och kommer att produceras i Lund av Life Assays AB med Chemels reagenser.

Produktkonceptet utvecklades på direkt förfrågan av en del av kunderna i våra viktigaste kundgrupper. Biotech-IgG, koncernens försäljnings-och marknadsorganisation, har redan registrerat ett stort intresse för produkten. "Biotech-IgGs erfarenhet visar att de mest framgångsrika produkterna är de som skapas som direkta svar på marknadens krav" säger Sara Jensen, koncernchef, "och jag tror starkt på denna produkts potential samt på vår förmåga att göra den till en kommersiell framgång".


Chemel AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel +46-(0)46-286 45 00, fax +46-(0)46-286 45 45,
web www.chemel.com, mail info@chemel.com.
Group CEO and contact person: Sara Jensen
Chairman: Ass Prof Dario Kriz
_____________________________________________

Chemel tillhandahåller utrustning och applikationer för mätning av ämneshalter vid odling av mikroorganismer inom bioprocessindustri och till livsmedelsindustrin. Säljorganisationen Biotech-IgG är leverantör av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd.

Vision
Chemelkoncernen skall genom egen försäljning i Sverige, Danmark och Storbritannien bli ledande inom sina verksamhetsområden med tyngdpunkt på analysprodukter för BioTek- och läkemedelsindustrin. Övriga marknader skall primärt byggas upp genom distribution eller förvärv