Chemel AB

Chemel: Rekordhög omsättning för Chemel AB

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 10:47 CET

(AktieTorget: CHEM B)

En snabb blick på omsättningsstatistiken för Chemel AB visar följande utveckling:

2010: (Jan-Okt) SEK 1 065 092
2009: SEK 595 437
2008: SEK 224 220

Med 2008 som referensår (före förvärvet av försäljnings-och marknadsföringsföretaget Biotech-IgG) och fram till 31 oktober 2010.

Sedan förvärvet av Biotech-IgG, och med det deras ihärdiga arbete med att växa på den svenska marknaden, har omsättningen för bolaget mer än fördubblats på årsbasis. Per den 31 oktober 2010, med vad som historiskt sett alltid har varit årets två bästa månader framför oss, har Chemels omsättning redan passerat en miljon kronor.

Det har inte alltid varit lätt, men resultaten är självförklarande, och jag vill passa på att tacka Biotech-IgG för denna milstolpe i Chemels historia.

Med tanke på det stora intresse som visats i samband med den aktuella lanseringen av vår nya "Tube Assay Reader" (för kvantitativ analys av IgG), och även med tanke på de kunder som nu utvärderar SIRE inför ev. framtida inköp, förväntar jag mig att denna positiva trend fortsätter även under 2011 och därefter.


Sara Jensen
Koncernchef, Chemel / Biotech-IgG-koncernen


Chemel AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel +46-(0)46-286 45 00, fax +46-(0)46-286 45 45,
web www.chemel.com, mail info@chemel.com.
Group CEO and contact person: Sara Jensen
Chairman: Ass Prof Dario Kriz
_____________________________________________

Chemel tillhandahåller utrustning och applikationer för mätning av ämneshalter vid odling av mikroorganismer inom bioprocessindustri och till livsmedelsindustrin. Säljorganisationen Biotech-IgG är leverantör av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd.

Vision
Chemelkoncernen skall genom egen försäljning i Sverige, Danmark och Storbritannien bli ledande inom sina verksamhetsområden med tyngdpunkt på analysprodukter för BioTek- och läkemedelsindustrin. Övriga marknader skall primärt byggas upp genom distribution eller förvärv