Chemel AB

Chemelkoncernen tidigarelägger delårsrapport

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 16:10 CET

Styrelsen i Chemel AB (publ.) har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för tredje kvartalet 2010 till fredagen den 19 november, istället för fredagen den 26 november som tidigare meddelats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Chemel AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND,
Tel. +46-(0)46-286 45 00, Fax +46-(0)46-286 45 45,
www.chemel.com, E-mail: info@chemel.com.
___________________________________
Chemel tillhandahåller utrustning och applikationer för mätning av ämneshalter vid odling av mikroorganismer inom bioprocessindustri och till livsmedelsindustrin. Säljorganisationen Biotech-IgG är leverantör av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd.

Vision
Chemelkoncernen skall genom egen försäljning i Sverige, Danmark och Storbritannien bli ledande inom sina verksamhetsområden med tyngdpunkt på analysprodukter för BioTek- och läkemedelsindustrin. Övriga marknader skall primärt byggas upp genom distribution eller förvärv