Chemiclean Systems AB

Chemiclean i Svensk Ventilation

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 09:07 CEST

Chemiclean har över senare tid fått allt fler ventilationsrelaterade uppdrag vilket gjort att företaget ansökt om medlemskap i branschorganisationen Svensk Ventilation.
Denna ansökan har nu beviljats. En stor del av det energieffektiviseringsarbete som fastighetsbranschen står inför är ventilationsrelaterat.

Britta Permats, vd, Svensk Ventilation: "Svensk Ventilation hälsar vår nya medlem Chemiclean AB välkommen. Våra medlemmar hjälper oss att nå vår vision."

Chemiclean: Under de senaste åren har Chemiclean fått allt fler ventilationsrelaterade uppdrag såsom rekonditionering av luftbatterier.
Många entreprenörer, tillverkare och konsulter har också insett värdet av korrekt inhiberade frysskyddsvätskor, både för att upprätthålla verkningsgrader och skydda systemen från förtida förstörelse genom korrosion eller frysning. 

Eftersom många av våra uppdragsgivare är medlemmar i Svensk Ventilation kändes det naturligt för även oss att ansöka om medlemskap. Det är dessutom logiskt eftersom vi är av den bestämda uppfattningen att en stor del av det energieffektiviseringsarbete som ligger framför oss de närmaste åren kommer att vara just ventilationsrelaterat. 

Dessutom har det visat sig att de senaste 10 årens outsorcingtrend har medfört att många ventilationssystem idag är i mycket dåligt skick. Tyvärr är det så att de upphandlade driftentreprenadavtalen inte är tillräcklligt specifika när det gäller beskrivande texter för ventilationsunderhåll, vilket leder till dålig innemiljö, mögelskador och onödigt hög energianvändning. 

Svensk Ventilation

Chemiclean AB utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl, värme- och återvinningssystem inom fastighets- och industrisektorn. Chemiclean är Alfa Lavals säljkanal för VVS eftermarknad i mellersta och sydöstra Sverige. Bland företagets avtalskunder ingår Akademiska Hus, Fortum, HSB, Uppsala Akademiförvaltning med flera organisationer som arbetar aktivt med energieffektivisering. Företaget är medlemmar i Stockholms stad Klimatpakt, Svensk Ventilation, Institutet för vatten och luftvård, Stockholm EcoTech, Stockholms Miljöteknikcenter, EnergiLedarGruppen, Copenhagen CleanTech Cluster m m.

www.chemiclean.se