Cherry

Cherry: Delårsrapport 1 2016, 1 januari - 31 mars 2016

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 11:02 CEST

Highlights
Första kvartalet: Intäkterna ökade till 177,3 mkr (+86 %) med en positiv EBITDA om 25,6 mkr

 • Koncernens intäkter ökade med 86 procent jämfört med föregående år och uppgick till 177,3 mkr (95,3).
 • Onlineverksamheten fortsätter att växa kraftigt och utgör 78 procent (63) av koncernens intäkter.
 • Lönsamheten förbättrades väsentligt och EBITDA uppgick till 25,6 mkr (-4,5). EBIT uppgick till 17,4 mkr (-8,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,5 mkr (-11,8), motsvarande 0,80 kr (-0,88) per aktie efter utspädning och minoritet.
 • Nätspel ökade omsättningen med 118 procent och EBITDA uppgick till 16,5 mkr (-5,7).
 • Yggdrasil Gaming ökade omsättningen med 519 procent och EBITDA uppgick till 7,9 mkr (-0,4).
 • Restaurangcasino ökade omsättningen med 10 procent och EBITDA uppgick till 4,5 mkr (3,9).
 • I januari slutförde Cherry förvärvet av Moorgate Media Ltd, ett Maltabaserat affiliatebolag.
 • I februari vann Cherry stort vid International Gaming Awards då Cherry utnämndes till ”Online Gaming Operator of the Year” för tredje året i rad, EuroLotto.com prisades som ”Lottery Operator of the Year” och Yggdrasil blev utnämnt till årets ”iGaming Software Supplier”.
 • Yggdrasil erhöll i slutet av december en operatörslicens utfärdad av UK Gambling Commission och gick i slutet av mars live med delar av sin produktportfölj i Storbritannien, med sex operatörer.
 • Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2016 till 61,5 mkr (28,9).

Händelser efter rapportperioden

 • Cherry träffade i april en överenskommelse om att förvärva 49 procent av aktierna i ComeOn Malta Ltd med en option på resterande 51 procent. Cherrys förvärv innebär att bolagets marknadsposition förstärks kraftigt i Skandinavien. Därtill medför affären goda möjligheter till fortsatt internationell expansion. ComeOn har idag starka positioner på deras huvudmarknader med en framgångsrik multibrandstrategi. ComeOn marknadsför spel på ett antal väletablerade varumärken, däribland ComeOn.com, Mobilbet.com, CasinoStugan.com, folkeautomaten.com, Suomikasino.com, Get Lucky.com och Kasyno.pl. Under 2015 omsatte ComeOn cirka EUR 80 miljoner, vilket är en ökning med ungefär 60 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till cirka EUR 13 miljoner, vilket var ungefär 70 procent bättre jämfört med föregående år. ComeOn förväntar sig en omsättning på cirka EUR 100 -120 miljoner med ett rörelseresultat på EUR 19-23 miljoner för 2016. Bolagets avskrivningar är marginella.

VD kommenterar första kvartalet

Cherry har fortsatt att leverera enligt sin strategi, där hög organisk tillväxt kombineras med strategiska förvärv.
Första kvartalet visar fortsatt stark tillväxt och en väsentlig vinstökning. Tillväxten för koncernen under första kvartalet uppgick till hela 86 procent. Cherrys onlineverksamheter fortsätter att växa snabbt och står nu för 78 procent (63) av koncernens omsättning och förväntas även framgent växa snabbare än marknaden. Som tidigare kommunicerats har Cherry ansökt om en notering på Nasdaq Stockholm. Ett arbete som förskjutits till förmån för förvärvet av ComeOn. Nu kan resurser frigöras för detta viktiga arbete och målet är fortsatt att noteras under 2016.

Efter rapportperioden offentliggjorde Cherry förvärvet av 49 procent av ComeOn. Förvärvet innebär att Cherry stärker sin position inom onlinespel och stärker positionerna gentemot våra konkurrenter både i Skandinavien och på marknaderna i Europa. Cherry stärker sin kundbas inom sportsbetting som står för cirka en tredjedel av ComeOn’s omsättning baserat på intäkterna för helåret 2015. Både Cherry och ComeOn växer betydligt snabbare än marknaden med god lönsamhet och detta möjliggör ytterligare investeringar i existerande varumärken med fortsatt expansion in i nya marknader. Vi adderar starka varumärken och kommer kunna dra nytta av ComeOns starka entreprenörsanda. Vi är väldigt nöjda att ComeOns management och grundare fortsatt kommer vara operativa i bolaget. Tillsammans skulle de båda bolagen ha haft en omsättning för 2015 på cirka 1,3 miljarder kronor och en väsentligt högre vinst. Vi räknar med att kunna slutföra förvärvet av initiala 49 procent under juni månad. ComeOn’s management förväntar sig en omsättning på cirka 100 - 120 miljoner euro med ett rörelseresultat på 19-23 miljoner euro för 2016. Förvärvet förväntar ha en väsentligt positiv effekt på vinst per aktie redan innevarande år.

Cherrys affärsområde Online Gaming hade en mycket stark tillväxt på 118 procent och ett kraftigt förbättrat resultat. Aktiviteten på våra spelsidor ökade starkt och aktiva kunder ökade med hela 234 procent jämfört med första kvartalet 2015. Online Gamings team fick också, stolt, ta emot två priser på International Gaming Awards, då vi i februari utnämndes till ”Online Gaming Operator of the Year” för tredje året i rad samt att EuroLotto.com prisades som ”Lottery Operator of the Year”. Detta är en kvalitetsstämpel på vår verksamhet och ett starkt erkännande för alla som arbetat i våra team så intensivt det senaste året. Under kvartalet har vi levererat en uppgradering av vår plattform, där CherryCasino var först ut. Siten har unika funktioner och ger användarna ett mer intuitivt sätt att navigera och skapar goda kommunikationsmöjligheter med våra kunder. Vidare har sportsbetting adderats vilket förväntas öka kundernas lojalitet till Cherry och produktvertikalen har tillväxtmöjligheter. Den nya funktionaliteten kommer över tid rullas ut även på övriga varumärken. Cherry kommer, utöver de licenser bolaget redan har, fortsätta söka lokala licenser där vi förväntar oss en stark tillväxt och har påbörjat en ansökningsprocess för att erhålla en operatörslicens i Storbritannien, vilken förväntas vara på plats under andra halvan av 2016. Online Gaming är idag väl positionerat med en plattform som gör det möjligt att snabbt och effektivt addera nya produkter och skins.

Yggdrasil har haft en fortsatt enastående utveckling under första kvartalet då intäkterna växte med 519 procent och EBITDA-marginalen uppgick till 56 procent. Under slutet av första kvartalet har Yggdrasil driftsatt de första operatörerna under sin brittiska licens, vilket förväntas generera en ökad omsättning under kommande kvartal. Utöver detta har Yggdrasil bjudits in att ansöka om en Gibraltar-licens och målet är att vara live i slutet av andra kvartalet. Yggdrasil har under kvartalet levererat tre nya kvalitetsspel (Incinerator, Golden Fish Tank och Seasons), vilka mottagits väl av både kunder och operatörer. Under första kvartalet tecknades tre nya avtal, varav ett var med världens största operatör, Bet365. Yggdrasil blev i februari 2016 utnämnt av International Gaming Awards till årets ”iGaming Software Supplier”, vilket är en kvalitetsstämpel på Yggdrasils produktportfölj. I takt med att nya operatörer driftsätts, fler spel lanseras hos redan existerande kunder och spelportföljen växer, kommer Yggdrasils intäkter öka ytterligare.

Restaurangcasino fortsätter leverera stabila resultat. Under första kvartalet levererade verksamheten en stabil tillväxt och ett stärkt resultat. Vidareutbildning av personalen och vidareutveckling av verksamheten har lett till förbättrade nyckeltal och bl.a. omsättningen per bord har ökat med 12% mot föregående år. I juli 2015 höjdes arbetsgivaravgifterna för unga vilket över tid kommer drabba branschen och Restaurangcasinos lönsamhet. Därför kommer vi fortsätta att verka för en insatshöjning och är idag det enda privata spelbolag som ingår i referensgruppen för en ny spellagstiftning i Sverige. Cherry har under kvartalet träffat den särskilda utredaren Håkan Hallstedt tillsammans med Visita, där vi presenterade ett förslag på förändring av dagens regelverk. Under kvartalet har Aron Egfors utsetts som VD för Cherrys Restaurangcasino. Detta gör att vi tydliggör ledarskapet och strömlinjeformar koncernens organisation, vilket ger goda förutsättningar för att fortsätta ta marknadsandelar.

Vi ser med spänning fram emot resterande del av 2016. Vår ambition är att fortsätta växa snabbare än marknaden, och vi är väl rustade att göra det både genom organisk tillväxt och via förvärv. Vår strategi och våra differentierade affärsområden skapar mycket goda förutsättningar till fortsatt hög tillväxt, god lönsamhet och stark värdeutveckling. Vi ser nu fram emot att fortsätta sprida spelglädje, både via nätet och på krogen!

Fredrik Burvall, VD

För mer information hänvisar vi till den fullständiga delårsrapporten: http://cherry.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Burvall, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), telefon 08-514 969 52, 0709-279 632, fredrik.burvall@cherry.se

Gunnar Modalen, Head of Investor Relations & Communication Cherry AB (publ), telefon 0702 – 802 636, gunnar.modalen@cherry.se

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.