Cherry

Cherry expanderar i Östersjön

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:02 CET

(Aktietorget: CHER B)

Cherry har tecknat nytt avtal med PZB, Polferries om att bedriva spel ombord på ytterligare ett av rederiets fartyg (M/S Baltivia) som kommer trafikera Nynäshamn-Gdansk. Cherry har även tecknat nytt avtal om en fjärde färja med rederiet Nordö-Link avseende fartyget M/S Finnpartner som kommer trafikera Malmö-Travemünde. Spel på båda fartygen beräknas vara igång redan under februari 2007.

I och med det nya avtalet som har tecknats av Cherry Maritime Gaming AB bedriver Cherry spel ombord på 39 fartyg i Östersjön/Nordsjön. Cherry Maritime Gaming AB är ett helägt dotterbolag till Cherryföretagen AB(publ).

"Det är oerhört roligt att vi fått förtroendet att ta hand om spelverksamheten på ytterligare två fartyg på redan existerande rederier. Vi befäster nu vår ställning i Östersjön/Nordsjön, Vår strategi att tillhandahålla moderna spel kombinerat med hög servicenivå visar sig mycket framgångsrik och dessa avtal är ett kvitto på att vi gör ett bra arbete" säger Gunnar Lind, VD Cherryföretagen.

Med de nya avtalen bedriver Cherry i dag spel (automater och bordspel) på 49 båtar, varav 10 i Medelhavet och 39 i Norden. I Norden uppskattar Cherry att man har ungefär 36 procent av den maritima spelmarknaden. Företagets målsättning är att med professionell personal och modern utrustning erbjuda spännande spelupplevelser för passagerare på färjor och kryssningsfartyg. Cherrys mål är dessutom att, genom sin kompetens och långa erfarenhet av maritimt spel, öka spelintäkterna på samtliga fartyg där företaget är operatör.

För mer information, kontakta:
Gunnar Lind, VD och koncernchef, tfn 08- 08 506 403 00, 0709-279 611, gunnar.lind@cherry.se
www.cherry.se

Cherry i korthet
Cherry är ett börsnoterat svenskt spelföretag med cirka 3800 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget. Verksamheten är inriktad på casino- och automatspel. Spelverksamheten bedrivs i huvudsak på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa och på Medelhavet samt på spelhallar i Danmark. Cherry sysselsätter cirka 650 personer.