Cherry

Cherry har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Moorgate Media Ltd

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 12:18 CET

Cherry har nu genomfört förvärvet av Moorgate Media Ltd, ett Malta baserat affiliatebolag, och snittkursen för apportemission uppgick till 119,33 kronor per aktie. Aktierna värderades baserat på den genomsnittliga stängningskursen för Cherrys aktie för perioden 16-23 december 2015. Efter genomförd apportemission som utgjort köpeskilling för Moorgate Media Ltd ökade antalet aktier i bolaget med 309 302 B-aktier. Apportemissionen har stöd från bemyndigande från Årsstämman 12 maj 2015. Efter dessa ändringar uppgår det totala antalet aktier i Cherry AB (publ) per den 7 januari 2016 till 14 297 114 aktier, varav 997 600 aktier av serie A och 13 299 514 aktier av serie B, motsvarande totalt
23 275 514 röster.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Burvall, vd och koncernchef Cherry AB (publ), Telefon 08- 514 969 52, 0709-279 632, fredrik.burvall@cherry.se

Cherry har bedrivit spel sedan 1963. Cherry är idag marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige och ledande inom spelautomater på nätet i Skandinavien. Verksamheterna bedrivs på restauranger i Sverige och på nätet.

Cherrys logo, Körsbärsklasen, är idag ett välkänt varumärke som symboliserar den lilla vinsten som utbetalas ofta och som ända sedan spelautomaternas födelse gjort spelare glada.