Cherry

Cherry skapar förutsättningar för ökad handel i aktien

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 12:26 CEST

Cherryföretagen AB (publ) har utsett Remium Securities till likviditetsgarant för sin B-aktie som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista

I syfte att tillvarata nuvarande och tillkommande aktieägares intressen inleder Cherry ett Market Maker-samarbete med Remium AB. Målet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet för att därigenom ytterligare öka intresset för handel med aktien.

Åtagandet att ställa köp- och säljkurser ligger inom ramen för Stockholmbörsens system med likviditetsgarantier och påbörjas från och med imorgon, den 1 oktober 2003.

För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus.lindwall@netentertainment.com
Björn Garat, Remium Securities, tfn 08-454 32 91

Cherry i korthet
Cherry är ett svenskt privatägt spelföretag med drygt 2 600 registrerade aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (CHER B). Verksamheten är inriktad på Internet-, casino- och automatspel. Den huvudsakliga spelverksamheten bedrivs på restauranger i Sverige, på fartyg i trafik inom Nordeuropa och i Medelhavet, på spelhallar i Danmark, i köpcentra i Chile samt via Internetcasinon på en global marknad Totalt sysselsätter Cherry närmare 700 personer