Cherry

Cherrys Bokslutskommuniké 2009, 1 januari - 31 december

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 13:25 CET

(Aktietorget: CHER B)

Highlights
Helåret 2009;

* Koncernens omsättning ökade med 17,9 procent till 269,0 (228,2) mkr.
* EBITDA ökade med åtta procent och uppgick till 14,8 (13,7) mkr. EBIT ökade med 33,3 procent och uppgick till 3,2 mkr (2,4 mkr).
* Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,1 (2,5) mkr och årets resultat uppgick till 1,7 (0,4) mkr motsvarande 0,52 (-0,24) kr per aktie efter minoritetsintresse.

Fjärde kvartalet;

* Koncernens omsättning ökade med 19,7 procent och uppgick till 69,8 (58,3) mkr.
* EBITDA uppgick till 4,8 (5,8) mkr och EBIT uppgick till 2,0 (2,1) mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,3 (2,4) mkr och resultat efter skatt uppgick till 1,3 (0,5) mkr.

Viktiga händelser efter rapport perioden;

* Cherry tecknade 27 januari 2010 avtal innebärande att Maltabaserade Automatgruppen i form av bolagen COYS Ltd, Esprom Gaming Ltd och Euroslots Gaming Ltd förvärvas av Cherry. Förvärvet och övertagandet av rörelsen är villkorat av, och sker efter genomförd företrädesemission. Bolagen marknadsför casinospel i samarbete med Betsson Services Ltd i en s.k. white label lösning där Betsson ansvarar för bl.a. teknik och hantering av kunder och betalningar. Marknadsföring sker primärt under varumärkena NorgesAutomaten, SverigeAutomaten och DanmarksAutomaten och innefattar även mer än 500 domännämn för vidare tillväxt i Europa. Bolagen hade per 31 december 2009 cirka 55 000 registrerade kunder.

För mer information hänvisar vi till hela Bokslutskommunikén.


Stockholm den 19 februari 2009

Gunnar Lind
VD/koncernchef


För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, telefon +46 8-514 969 50, +46 709-279 611,
gunnar.lind@cherry.se


Cherry i korthet
Cherry är ett publikt svenskt spelföretag med cirka 2 300 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherryföretagen AB bedriver via dotterbolag casino- och automatspel och Internetspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa, Engelska Kanalen/Irländska sjön och på Medelhavet samt Internetspel (PlayCherry.com) från Malta. Cherry sysselsätter cirka 700 personer. www.cherry.se