Göteborg & Co

Chilensk arkitekt vinner Göteborgspriset för hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2017 08:00 CEST

Arkitekten Alejandro Aravena vinner Göteborgspriset för hållbar utveckling på en miljon svenska kronor. "Aravena är en nytänkande chilensk arkitekt som, tillsammans med kollegorna i sitt ”Do Tank-företag” Elemental, tillämpar en designfilosofi som går ut på att involvera invånarna som en del av lösningen och inte bara se dem som ett problem – att bygga förtroendebroar mellan människor, företag och de styrande."

Så lyder delar av motiveringen till årets mottagare av Göteborgspriset för hållbar utveckling. 49-årige Alejandro Aravena är baserad i Santiago, Chile och är känd för sitt arbete i socioekonomiskt utsatta områden. Elemental är en operativ tankesmedja för utveckling av strategier och produktion av prisvärda bostäder för ekonomiskt utsatta grupper. De fungerar liknande en tankesmedja men utför även idéer och visioner och arbetar för att motverka segregationen bland annat genom att producera ekonomiska nybyggen på ett socialt och hållbart sätt. Deras modell tillgängliggör information till husköpare som innebär att de kan färdigställa en del av bygget på egen hand. Detta har möjliggjort för fler människor att bygga hus i områden där de annars inte skulle haft råd att bosätta sig.

Juryn för Göteborgspriset för hållbar utveckling består av Lotta Göthe (VD för Ecoplan In Medio), Elin Eriksson (IVL Swedish Environmental Research Institute), Björn Siesjö (Göteborgs stadsarkitekt), Johanna Stål (chefredaktör Camino magasin), Emma Peterson (Hifab) och Thomas Kåberger (Professor, Chalmers).

Juryns hela motivering lyder:

Att arbeta för en hållbar framtid är en komplex och svår uppgift, där design är ett kraftfullt verktyg. Designen påverkar inte bara valet av material, utan även hur den byggda miljön ska förverkligas, hur produkter och tjänster används och hur människor kommer att leva tillsammans. Det rör sig sällan om den bästa tekniska lösningen utan snarare om att anlägga ett helhetsperspektiv för att förbättra människors livskvalitet. Om bara ett par decennier väntas sex miljarder människor bo i städer, och av dem kommer två miljarder att leva under fattigdomsgränsen. Behovet av billiga och lämpliga sociala boenden är stort, både i nuläget och framöver. En innovativ utformning av framtidens städer kommer att vara avgörande för en hållbar utveckling. Alejandro Aravena är en nytänkande chilensk arkitekt som, tillsammans med kollegorna i sitt ”Do-Tank-företag” Elemental, tillämpar en designfilosofi som går ut på att involvera invånarna som en del av lösningen och inte bara se dem som ett problem – att bygga förtroendebroar mellan människor, företag och de styrande. De tre dimensionerna i en hållbar utveckling – den sociala, miljömässiga och ekonomiska – balanseras i en process som bygger på delaktighet. Alejandro Aravena och kollegorna i Elemental hävdar att med rätt design handlar hållbarhet enbart om att använda sitt sunda förnuft. Resultatet är ofta enkla lösningar på komplexa utmaningar.

2016 vann Aravena ett av världens mest prestigefyllda arkitektpriser: Pritzker Prize. Samma år inbjöds han att huvudkurera arkitektbiennalen i Venedig. Den 22 november tar han emot priset i Göteborg på Draken, Folkets Hus där även hans kollegor på Elemental är närvarande. I samband med pristagarens vistelse kommer seminarier och föreläsningar att genomföras. För intresse att medverka eller samarbeta kontakta projektledare Nathalie Bödtker-lund, kontaktuppgifter nedan.

Kontakt: Lotta Göthe, juryordförande, lotta.gothe@ecoplan.se, +46(0)768-80 88 76

Björn Siesjö, jurymedlem samt Göteborgs stadsarkitekt, bjorn.siesjo@sbk.goteborg.se,

+46 (0)31-368 18 21

Nathalie Bödtker-Lund, Göteborg & Co projektledare, nathalie.bodtker-lund@goteborg.com, +46 (0) 735-34 54 84

Tidigare pristagare i urval

  • Park Won Soon
  • Paul Polman
  • Al Gore
  • Kofi Annan
  • Margot Wallström
  • Gro Harlem Bruntland

Om Göteborgspriset för hållbar utveckling. Göteborgspriset för hållbar utveckling delas varje år ut till personer eller organisationer som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. Pristagarna är viktiga förebilder som alla har gått från ord till handling. Priset är en miljon svenska kronor och visar vad som är möjligt i kampen för en ljusare framtid. Göteborgspriset för hållbar utveckling delas ut för 18:e året.

Prissumma: 1 miljon kronor

Kriterier: Pris kan tillfalla person eller organisation som bidragit till:

  • att effektivisera resursanvändningen och/eller främja förnybara råvaror och kretsloppslösningar
  • lösningen på ett problem(område) som kan leda till ett tekniskt genombrott eller “systemförändring”
  • att vara processdrivande och gett betydelse såväl i Göteborgsregionen som i ett vidare sammanhang
  • Utvecklingen mot ökad global rättvisa.

PartnersPriset delas ut i samverkan mellan: Göteborgs Stad, Region Västra Götaland, Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Coop, Elanders AB, Folksam, Handelsbanken, PEAB, SEB och SKF.

LÄNKAR

TEDTalk: www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_architectural_philosophy_bring_the_community_into_the_process

www.elementalchile.cl/

www.gothenburgaward.com

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Läs mer om bolaget på goteborgco.se/