Attac Sverige

Chirac drar tillbaks CPE - En seger för arbetsrätten

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 06:30 CEST

Attac Sverige välkomnar den franska regeringens beslut om att dra tillbaka den kontroversiella lagen om försämrat anställningsskydd för unga – CPE.

"Beslutet om att dra tillbaka lagen är en stor seger för alla de som under de senaste veckorna stått upp för arbetsrätten, och försvarat de rättigheter som medborgare kämpat för i hundratals år", säger Kajsa Åkerström från Attac Sverige.

"Attac Sverige håller naturligtvis med om att den höga ungdomsarbetslösheten är ett stort problem, i Frankrike såväl som i Sverige. Men vi tar bestämt avstånd från förslag som går ut på att försämra tryggheten för de grupper som redan är utsatta. Konsekvenserna blir en nedåtgående spiral, där olika sociala grupper spelas ut mot varandra", fortsätter Åkerström.

Lösningen måste istället sökas utanför den dominerande politiska debatten. Globaliseringens utmaningar kan varken mötas med försämrad arbetsrätt och en nedmontering av välfärdsstaten, eller med krav på stängda gränser och nationalism. Attac Sverige ser ingen motsättning
mellan människors rättigheter i Europa och i tredje världen. Bara genom att samarbeta över nationsgränserna, fördjupa demokratin och kämpa för medborgerliga rättigheter över hela världen kan vi skapa en globalisering som gynnar alla och inte bara ett fåtal.


Men samtidigt som den franska regeringen tar sitt förnuft tillfånga och drar tillbaka den lag som lett fram till de största demonstrationerna och solidaritetsmanifestationerna i Europa på decennier, så föreslår fyra svenska politiska ungdomsförbund att en liknande lag ska införas i Sverige. Centerpartiets Ungdomsförbunds ordförande Fredrick Federley sa i ett uttalande under måndagen att Chirac "borde
ha visat ett starkare ledarskap" och att den franska regeringen borde ha "stått på sig". Federley visar, tillsammans med sina kollegor från de andra borgerliga ungdomsförbunden, prov på ett sällsynt tydligt förakt jämtemot de miljoner som under de senaste veckorna manifesterat sitt motsånd mot inskränkningar i arbetsrätten. Det finns inget som tyder på att otrygghet i arbetslivet skulle leda till fler jobb.

"Det franska lagförslaget är bara ett exempel på hur man försöker kompromissa med löntagarnas rättigheter världen över, argumenten är dom samma oavsett om det sker i Frankrike, Sydkorea eller här i Sverige", säger Johan Rootzén från Attac Sverige.