Svenska Ishockeyförbundet

Christer Englund omvald som ordförande för Svenska Ishockeyförbundet

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 13:19 CEST

Christer Englund, Stockholm, omvaldes som ordförande för Svenska Ishockeyförbundet för en tid av två år vid årsmötet på Konferenshotellet Aronsborg, Bålsta, lördagen den 18 juni 2011.

Styrelsevalen:

Ledamöter som valdes för en tid av två år:
Omval av Jonas Bergqvist, Stockholm, fritt mandat
Omval av Ninna Engberg, Stockholm, fritt mandat
Omval av Anita Engvik-Edlund, Örnsköldsvik, fritt mandat
Omval av Peter Forsberg, Mariefred, fritt mandat
Omval av Mikael Haglund, Halmstad, region Syd
Omval av Anders Larsson, Gävle, region väst

Nyval av två styrelseledamot för två år:
Peter Blomqvist, Örnsköldsvik, region norr
Thomas Sundh, Stockholm, region öst

Svenska Ishockeyförbundets resultat 2010/2011
Svenska Ishockeyförbundets resultat 2010/2011 Svenska Ishockeyförbundet har en ekonomi i balans och redovisade ett nollresultat för verksamhetsåret 2010/ 2011

Årsmöten vartannat år
Svenska Ishockeyförbundets årsmöte ska hållas vartannat år från och med 2011. Det beslutades vid årsmötet 2010 då också stadgarna reviderades med anledning av beslutet.

För eventuella frågor ring:
Svenska Ishockeyförbundets ordförande Christer Englund, mobiltel: 070 – 575 24 21
Svenska Ishockeyförbundets generalsekreterare Jörgen Lindgren, mobiltel: 070 – 445 04 34

Med vänliga hälsningar
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Marknads- och kommunikationsavdelningen

Anders Feltenmark
Informationsassistent