Lindex AB

Christer Gardell föreslås till styrelseordförande i AB Lindex

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 09:20 CEST

Kicki Olivensjö, Nora Förisdal Larssen och Lars Förberg föreslås bli nya ledamöter i AB Lindex styrelse. Christer Gardell föreslås till ny styrelseordförande och Conny Karlsson till vice ordförande.

Inför AB Lindex bolagsstämma föreslår Nomineringskommittén omval av de ordinarie styrelseledamöterna Christer Gardell, Conny Karlsson, Bengt Larsson och Lars Otterbeck samt nyval av Kicki Olivensjö, Nora Förisdal Larssen och Lars Förberg. Birgitta Johansson-Hedberg, ordförande i AB Lindex styrelse, och Gerhard De Geer har avböjt omval vid bolagsstämman i december.

Aktieägare representerande cirka 37 procent av rösterna i bolaget har anmält att de vid AB Lindex ordinarie bolagsstämma stödjer Nomineringskommitténs förslag till ny styrelse.

Kicki Olivensjö, född 1958, är konsult inom mode och textil. Kicki har 30 års erfarenhet från modebranschen och har under 20 år haft ett flertal befattningar på H&M bland annat som sektionschef för H&Ms damavdelning. Kicki har också varit design- och produktionschef på Peak Performance. Kicki Olivensjö är styrelseledamot i Idinge&olivensjö AB.

Nora Förisdal Larssen, född 1965. Nora har tidigare varit partner på McKinsey&Company’s stockholmskontor. Hon har lång erfarenhet, både från Europa och USA, av detaljhandel och konsumentvaror och har bland annat lett McKinseys arbete inom detaljhandel och konsumentvaror i Skandinavien. Nora Förisdal Larssen har inga övriga styrelseuppdrag.

Lars Förberg, född 1965, är VD och delägare i Amaranth Capital. Han har tidigare varit Chief Investment Officer vid AB Custos samt arbetat för Nordic Capital. Lars Förberg är styrelseledamot i Intrum Justitia AB.

Christer Gardell föreslås till ny styrelseordförande samt Conny Karlsson till vice ordförande.

Ordinarie bolagsstämma i AB Lindex äger rum den 7 december 2004 klockan 16.00 i Chalmers nya kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Offentliggörande av kallelse till AB Lindex ordinarie bolagsstämma sker tisdagen den 2 november 2004.

AB Lindex (publ).

För ytterligare information kontakta:
Christer Gardell
Telefon: +46 (0)8 545 675 50

Ulrika Danielson, Informationschef AB Lindex
Telefon: +46 (0)31 739 50 05
Mobil: +46 (0)70 95 01 613

Lindexkoncernen består av två butikskedjor: Lindex med 315 butiker på den nordiska marknaden och 25 butiker i Tyskland samt Twilfit med 58 butiker i Sverige. Koncernens affärsområden är damunderkläder, barnkläder och damkonfektion.