Kävlinge kommun

Christin Johansson är Kävlinge kommuns nya socialchef

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 11:47 CET

Rekryteringen av en ersättare till socialchef Anette Fäldt är nu avslutad. Den 1 maj tillträder Christin Johansson som återvänder till den kommunala verksamheten efter en längre tids uppdrag som Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. 

– Christin har med sig ett brett perspektiv kring socialtjänsten och samhällsfrågor. Hennes erfarenhet blir en tillgång i det fortsatta utvecklingsarbetet för att vi även i framtiden ska ha en socialtjänst med lika hög kvalitet som vi har idag, säger kommundirektör Mikael Persson.

Tidigare har Christin också varit chef för individ- och familjeomsorgen i Svalövs kommun.

– Det ska bli roligt att återigen arbeta med en verksamhet som ligger så nära kommuninvånarna och där man tydligt ser resultaten. Jag ser fram emot att lära känna Kävlinge kommun. Det är en kommun med bra förutsättningar, ett bra läge och en stabil ekonomi, säger Christin Johansson.

Socialchef har en viktig roll i den strategiska och långsiktiga utvecklingen av socialtjänsten och av hela kommunen.

– Jag kommer att börja med att lyssna! Vilka erfarenheter och tankar kring framtiden finns? Socialtjänsten i Kävlinge är en verksamhet med goda resultat. Det visar på ett stort engagemang och kunskap hos medarbetarna. En kunskap som är viktig att lyssna på. Det är viktigt att såväl medarbetarnas som brukarnas och deras anhörigas erfarenheter tas tillvara när vi ska fortsätta utveckla socialtjänsten för att möta morgondagens krav och förväntningar, säger Christin.

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!