Hasselbladstiftelsen

Christina Backman blir ny VD för Hasselbladstiftelsen

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 14:42 CEST

Christina Backman blir ny VD för Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen har vid dagens styrelsesammanträde anställt Christina Backman till ny verkställande direktör från den 1 augusti 2014. Tjänsten är på 40%.

Christina Backman är jurist och har trettio års erfarenhet av finansvärlden varav tio år som ansvarig för SEB:s stiftelseverksamhet i Västsverige. Under senare tid har Christina arbetat med styrelseuppdrag för bolag och stiftelser och som konsult inom framförallt stiftelsebranschen men också med några kulturprojekt. Christina har stor erfarenhet av stiftelse- och styrelsearbete.

Stiftelsens ordförande Göran Bengtsson konstaterar med stor tillfredställelse att stiftelsen kunnat rekrytera en så kunnig och erfaren vd som Christina Backman. Christinas uppdrag är att fortsätta den uppmärksammade och framgångsrika verksamhet stiftelsen haft under många år.

Mer information
Christina Backman nås på telefon 0727-197045
Göran Bengtsson nås på telefon 0705-905810


Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979 enligt makarna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografi. Ändamålet uppfylls genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

Hasselblad är ett mycket starkt varumärke tack vare den kvalitetskamera som Victor Hasselblad utvecklade. De kända bilderna från månlandningarna tagna med Hasselbladkameror och det faktum att tolv kameror fortfarande ligger kvar på månen gör att namnet Hasselblad alltid kommer att ha en plats i världshistorien.  Varumärket stärks ytterligare genom den verksamhet som bedrivs i Hasselbladstiftelsens regi med världens mest prestigefulla pris i fotografi, fotografisk forskning och fotografiska utställningar av högsta kvalitet.

Då det gäller främjandet av fotografi har stiftelsen hela världen som sitt arbetsfält. Mest känt är det årliga utdelandet av Hasselbladpriset i fotografi som utdelades första gången 1980 och funnit mottagare i flera europeiska länder, Afrika, Asien, Nord- och Latinamerika. I stiftelsens utställningslokal Hasselblad Center visas utställningar av verk av såväl internationellt erkända fotografer som av unga lovande nordiska fotografer. Ett annat prioriterat område är forskning inom fotografi, både den egna och främjandet av andras forskning. Vidare utdelar stiftelsen stipendier.

De medel som stiftelsen delar ut till naturvetenskap består av forskningsanslag, donationer och stipendier för vistelse utomlands. Inriktningen för anslagen är satsning på större projekt av långsiktigt strategisk betydelse. Under senare år har stiftelsen finansierat en professur vid Nordens ark, nyskapande projekt vid Universeum och Tjärnö Marinbiologiska station samt stöd till kvinnliga forskare vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet

Hasselbladstiftelsen presenterar fem utställningar per år i Hasselblad Center varav pristagarutställningen i slutet av året är en av höjdpunkterna. Därutöver visas såväl historisk fotografi som dagens etablerade och morgondagens tongivande fotografer och fotobaserade konstnärer. Ny Nordisk Fotografi är sedan 2004 en etablerad återkommande utställning där 8-10 unga fotografer får ställa ut sina verk och där två av de deltagande utställarna utses till årets Victor-stipendiater. I anslutning till flertalet av utställningarna arrangeras seminarier och

För närvarande pågår en diskussion med Göteborgs stad om att såväl frigöra stiftelsens lokaler inne i Konstmuseet som att utveckla ett fotografiskt museum.