LegalWorks

Christina Blomkvist till LegalWorks

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2017 07:29 CEST

Christina Blomkvist har anslutit till LegalWorks. Christina har tidigare varit advokat på affärsjuridiska byråer i Stockholm och i Malmö samt bolagsjurist och Head of M&A på Folksam.

Under sin tid på Folksam ansvarade hon för att bygga upp Folksams M&A-processer och organisation för förvärv och avyttringar och utvecklade juristavdelningens system och processer inom dokumenthantering och advokatupphandling. Hon är en erkänt välkvalificerad affärsjurist med särskilt fokus på företagsförvärv (privat M&A) och tvistelösning (skiljeförfarande) utöver allmänna affärsjuridiska frågor som bolag stöter på i näringslivet. På LegalWorks kommer hon att ansvara för att utveckla LegalWorks erbjudande inom M&A samt erbjuda rådgivning inom bolagsrätt och allmän affärsjuridik.

Christina har även en bakgrund som programmerare och är grundare av den nyutvecklade plattformen GreenCounsel.

”Under de närmaste åren kommer vi se allt fler exempel på hur juridiken och tekniken kombineras i en leverans. Därför är Christinas kombination av skarp jurist och kreativ programmerare väldigt intressant för oss” säger Ulf Lindén, COO och en av grundarna av LegalWorks.

"Jag är väldigt glad över att ansluta till LegalWorks för att vara med och forma framtidens juristtjänster. Jag har engagerat mig i frågor kring affärsutveckling och hur juridiska tjänster levereras i många år och jag ser fram emot att samarbeta med LegalWorks kring dessa frågor" säger Christina Blomkvist.

LegalWorks är Sveriges största alternativa affärsjuridiska leverantör och hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi jobbar med löpande rådgivning, interim, outsourcing och rekrytering i en flexibel modell. Vi har idag ca 25 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister från olika branscher. Vi har expertis inom många juridiska område, bl a inom dataskydd, offentlig upphandling och compliance, och vi hjälper juristavdelningar att utvecklas. www.legalworks.se