Socialdepartementet

Christina Gynnå Oguz ny chef för FN:s drog- och brottsbekämpning i Afghanistan

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:56 CET

Christina Gynnå Oguz , stf nationell narkotikapolitisk samordnare, har utsetts till chef för United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC i Afghanistan.
- Det känns hedrande att få vara en del i detta viktiga arbete, samtidigt som det är en stor utmaning, säger Christina Gynnå Oguz.


Mer än 90 procent av all illegal opiumproduktion äger rum i Afghanistan. Det förädlas sedan till heroin, antingen inne i landet eller i grannländerna innan det smugglas vidare, främst till Europa.

UNODC:s uppdrag är att hjälpa den afghanska regeringen att utveckla sin kapacitet att ta itu med landets narkotikaproblem. Det sker bl.a. genom utbildning av nyckelpersoner inom rättsväsendet och genom uppbyggnad av hjälpsystem för dem som missbrukar opium eller heroin, upskattninsgvis 150 000 respektive 50 000 personer. UNODC har ca 400 anställda i Afghanistan, de flesta afghaner. 300 av dessa arbetar ute provinserna, bl.a. med den årliga mätningen av opiumproduktionen i landet och med att stärka provinsmyndigheternas arbete mot narkotika.

Christina Gynnå Oguz har lång erfarenhet av arbete mot narkotika. Under det svenska ordförandeskapet i EU, var hon ordförande i den s.k. horisontella narkotikagruppen som samordnar EU:s narkotikapolitik. Hon har också under fem år varit enhetschef vid UNODC:s huvudkontor i Wien. Christina Gynnå Oguz har sin tjänst som departementsråd i socialdepartementet och har varit delegationsledare i FN:s narkotikakommission samt i Europarådets Pompidougrupp och det nordiska narkotikasamarbetet.

Högupplöst bild på Christina Gynnå Oguz finns att hämta på Mobilisering mot narkotikas hemsida.Kontakt:
Christina Gynnå Oguz
070-273 08 46


Ted Bergdahl
Pressansvarig Mobilisering mot narkotika
0703-22 53 35-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Mobilisering mot narkotikas hemsida (http://www.mobilisera.nu)