SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Christina Jutterströms fond Stipendium tilldelas Håkan Larsson, ordförande för Vetlanda konstförening

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2019 13:15 CEST

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är den största ideella organisation för konst i hela landet och en av de största ideella kulturorganisationerna. Våra drygt 650 anslutna konstföreningar organiserar ca 160 000 personer över hela Sverige.

För att uppmuntra kreativa och driftiga eldsjälar som arbetar ideellt i en konstförening utdelas vartannat år Christina Jutterströms fond Stipendium. I år tilldelas Håkan Larsson, ordförande för Vetlanda konstförening stipendiet med motiveringen:

”Vetlanda Konstförening bildades för 70 år sedan och har under dessa år genomgått en kontinuerlig utveckling och är sedan flera år Vetlanda kommuns största ideella förening.

Håkan Larsson har varit styrelseledamot sedan 1973 och dess ordförande sedan 1985. Under hela Håkans ordförandeskap har föreningen ständigt utvecklats och är idag en av landets större ideella konstföreningar.

Hans entusiasm och gedigna kunnande om konst både på lokal och nationell nivå är imponerande och har för konstföreningens utveckling smittat av sig på styrelse såväl som medlemmar i föreningen. Dessa utför ett stort och oegennyttigt arbete allt under en kreativ och pådrivande ledare.”

Stipendiet består av ett diplom och 5000 kronor som delades ut av Sveriges Konstföreningars förbundsordförande Ann-Christin Nykvist under förbundsstämman i Lidköping den 18 maj.

Om stipendiet:

Christina Jutterströms fond tillkom genom en donation av förre ordföranden i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Christina Jutterström. Fondens ändamål skall genom ett stipendium uppmärksamma kreativa och driftiga konstföreningsledare i konstförening ansluten till Sveriges Konstföreningar, som arbetar på ideell basis i konstföreningsrörelsen för dess utveckling och fortlevnad.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell riksorganisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Post och besöksadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Tel: 040-36 26 60 (vxl)

E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu