NCC AB

Christina Lindbäck blir hållbarhetschef för NCC-koncernen

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 13:22 CET

Christina Lindbäck tillträder den nya tjänsten som hållbarhetschef för NCC-koncernen 1 mars 2013 och blir samtidigt medlem av koncernledningen. Christina är för närvarande miljöchef för NCC-koncernen.

- Med Christina som medlem av koncernledningen blir vi ännu tydligare med att hållbarhet är en integrerad del i NCC:s långsiktiga strategi. Hållbarhet är sedan länge ett prioriterat område för NCC och är avgörande för att behålla vår position och för att kunna växa. Vi har en stark ambition att bli ett av de bästa företagen inom hållbarhetsområdet, säger Peter Wågström, koncernchef och VD för NCC.

Hållbarhet omfattar också de etiska aspekterna av affärerna, som till exempel uppförandekod, socialt ansvarstagande samt uppföljning av hur väl uppförandekoden efterlevs. Hållbarhet inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av affärerna. Det handlar inte enbart om NCC:s ansvar inom dessa områden utan också om våra intressenters och samhällets framtida krav. Hur vi designar våra framtida samhällen har en stor påverkan på nuvarande och framtida generationer - där är byggnader och infrastruktur en väsentlig del.

- Vi tror att den sociala aspekten av hållbarhet kommer att få en allt större betydelse i planeringen av vårt framtida samhälle. Det är ett område där NCC som ett bygg- och fastighetsutvecklingsbolag kommer att ta en större roll i framtiden. Det kommer bli en förutsättning att ha en dialog med våra intressenter, inte bara om miljö och ekonomi, utan även om de sociala aspekterna för att kunna växa lönsamt, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef för NCC.

NCC har utvecklat flera kunderbjudanden inom miljöområdet, som Grön asfalt, Hållbar renovering, passivhus såväl som metoder för reducering av koldioxidutsläpp och andra utsläpp, till exempel nytt bränsle för att reducera koldioxidutsläpp vid asfaltstillverkning.

Christina Lindbäck började som miljöchef för NCC 2010. Innan dess var hon miljöchef för Ragn-Sells-koncernen där hon arbetade sedan 2002. Dessutom har Christina lång erfarenhet från miljödepartementet där hon hade flera roller.

Christina Lindbäck är ordförande för det svenska företaget Miljömärkning Sverige AB som har hand om den nordiska miljömärkningen Svanen och EUs miljömärke, samt är styrelsemedlem i styrelsen för Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Tidigare var hon också ordförande för Näringslivets miljöchefer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wågström, VD och koncernchef för NCC, telefon 08-585 530 40
Christina Lindbäck, Hållbarhetschef för NCC, telefon 08-585 519 07

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 , kl. 12.20.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.