Region Blekinge

Christina Mattisson ny ordförande för Region Blekinge

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 12:01 CEST

Christina Mattisson har valts till ny ordförande för Region Blekinge. Hon efterträder Mats Johansson som avgår den 1 september.

Christina Mattisson är idag andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Karlskrona. Hon har varit ledamot i Region Blekinges styrelse i mer än tio år. Christina Mattisson tillträder sitt nya arbete den 1 september och kommer att lämna samtliga politiska uppdrag inom Karlskrona kommun utom platsen som ledamot i kommunfullmäktige.

Vid regionstyrelsens möte antogs Region Blekinges delårsbokslut för första halvåret 2012. Delårsbokslutet finns att ladda ner från Region Blekinges hemsida, www.regionblekinge.se.

Regionstyrelsen antog också nya ägardirektiv och anslag för ALMI Företagspartner Blekinge AB. Regionstyrelsen fick även information om arbetet med regionbildningen i södra Sverige och Regiondagen den 10 oktober som till största del kommer att handla om regionens utvecklingsstrategi 2014-2020, den så kallade Blekingestrategin.

På regionstyrelsemötet berättade Blekingetrafikens VD Hans Jonasson om upphandlingen av tågtrafik för Kust till Kustbanan mellan Karlskrona och Emmaboda. Upphandlingen av tågtrafiken är ett samarbete mellan Blekingetrafiken och länstrafikbolagen i våra grannregioner. Ett nytt anbudsförfarande har inletts då inga anbud inkom vid förra upphandlingen. I den nya anbudsförfrågan ska starten av tågtrafiken ske i slutet av 2013. Samtidigt undersöker Blekingetrafiken AB om det finns möjligheter att tidigarelägga starten av tågtrafiken till sommaren 2013.

För kommentarer:
Christina Mattisson, tillträdande ordförande, Region Blekinge, tfn 0709 – 31 30 09.
Mats Johansson, avgående ordförande, Region Blekinge, tfn 0708 – 67 13 00.                                     

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge, 0455 – 30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se.

Om Region Blekinge
Region Blekinges främsta uppdrag är att göra Blekinge till en ännu bättre region att leva och verka i. Vi har det samlade politiska ansvaret för utvecklingen i Blekinge och företräder medborgarna i viktiga frågor som rör tillväxt och utveckling i länet. 

Bifogade filer

PDF-dokument