IT Gymnasiet

Christine Kastner Johnson har tilldelats ledarskapspriset Årets Kommunikatör av Academedia

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 09:00 CET

Christine Kastner Johnson, verksamhetschef för NTI och IT- Gymnasiet har tilldelats ledarskapspriset Årets Kommunikatör av Academedia för hennes arbete med initiativet Framtidens Språk. 

Motiveringen lyder: 

"Christine har genom en smart idé, ett målmedvetet genomförande och en genuin tro på det hon säger nått fram till alla från politiska makthavare, media och näringslivsfolk till elever och medarbetare. Hennes satsning på Kod - Framtidens språk - kan förändra den svenska läroplanen. Förslaget att införa programmering som eget ämne i grundskolan och hennes tes är att kod är ett språk vi framöver behöver kunna precis på samma sätt som vi idag kan engelska. Den egna övertygelsen, i kombination med ett stort och nu snabbt växande nätverk av människor, har skapat genomslag i media vi sällan skådat, och gjort Christine till en viktig person för alla som vill utveckla den svenska skolan. 

Läs mer om initiativet Framtidens Språk här.


Vision
IT-Gymnasiet ska vara det självklara alternativet för elever som väljer en IT-profilerad gymnasieutbildning. Vi ska ständigt överträffa våra elevers och deras föräldrars förväntningar på en utbildning som förbereder för ett framgångsrikt studie- och yrkesliv.
Verksamhetsidé
IT Gymnasiet erbjuder IT-profilerade gymnasieutbildningar som ger elever verktyg och förutsättningar för att vara med och påverka ett snabbt föränderligt samhälle.


IT-Gymnasiets erbjudanden
IT-Gymnasiets erbjudanden är verksamhetens kärnvärden, det som gör våra utbildningar unika och som beskriver på vilket sätt vi ska uppnå de mål vi har satt för dem.


IT-profilerade gymnasieutbildningar
IT-Gymnasiet erbjuder nationella program med en tydlig IT-profilering där informations- och kommunikationsteknik är det självklara verktyget i utbildningen.
 
Modern pedagogik
IT-Gymnasiet ska vara en föregångare inom modern pedagogik med utgångspunkt i informations- och kommunikationsteknik. För att våra elever ska nå sin fulla potential ska vi ständigt granska, utvärdera och utveckla vår pedagogik och våra verktyg.


Skolkultur
På våra skolor erbjuder vi en trygg studiemiljö genom närvarande personal och öppna lokaler. Elever och personal arbetar gemensamt för att skapa en välkomnande och tillåtande skolmiljö som präglas av öppenhet, tydlighet och lyhördhet.
 
Näringslivs- och högskoleförankrat
För att säkerhetsställa att utbildningen motsvarar samhällets förväntningar och behov så samverkar IT-Gymnasiet med högskola, andra eftergymnasiala utbildningar och näringsliv.
 
God teknisk och laborativ miljö
För att eleverna ska nå målen i sin utbildning är våra skolor utrustade med mobila och laborativa miljöer med god teknisk standard.
 
ITG-kompetens
ITG-kompetens beskriver de specifika kompetenser våra elever ska ha efter avslutad utbildning på IT-Gymnasiet.
Problemlösning
Eleverna ska på ett effektivt sätt kunna lösa problem självständigt och tillsammans med andra.
Kreativitet
Eleverna ska självständigt och i samarbete med andra kunna ge förslag på idéer och hur man kan genomföra dessa.
Ansvarstagande
Eleverna ska på ett självständigt sätt kunna ta ansvar för sina studier, sin hälsa, sina beslut och sina handlingar.
Social kompetens och kommunikativ förmåga
Eleverna ska kunna samspela och kommunicera med andra personer enligt de demokratiska principer och värden vårt samhälle bygger på.
Bred IT-kompetens
Eleverna ska ha en hög digital kompetens och en för utbildningen relevant kunskap om informationsteknologins användnings- och utvecklingsområden.