Rotary Sverige

Christopher Carlbom får Rotarys Eldsjälspris

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2018 10:42 CEST

Juryns ordförande Eva Sterte överlämnade priset till sjöräddaren Christopher Carlbom vid en ceremoni på dagens "Vakna Uppsala" i UKK. Foto Sören Densjö.

EN ELDSJÄL är guld värd. En person som lägger sin själ i att göra världen lite bättre. Någon som brinner för att hjälpa, att bidra, uppmuntra, förhindra lidande och motarbeta ondskan. Någon som vill göra sitt för att rädda världen.

Rotary International har som devis: Service above self. Med Eldsjälspriset vill Rotaryklubbarna i Uppsala och Knivsta uppmärksamma privatpersoner i regionen som på ideell basis lägger ner tid, engagemang och hjärta för att hjälpa andra.

I år har juryn, bestående av representanter för samtliga Rotaryklubbar i Uppsala och Knivsta, beslutat att dela ut priset till Christopher Carlbom med följande motivering:

I sin roll som frivillig sjöräddare räddar han liv och hjälper andra när det trasslar till sig i livet. Han är en mycket aktiv, frivillig sjöräddare ombord på de tre räddningsbåtar och svävare som finns i Uppsala. Under mer än

2 500 timmar per år är han själv redo att lämna kaj inom 15 minuter efter ett larm. Helt frivilligt och helt utan ersättning. Dag som natt. I oväder och blåst. För rondning eller för akututryckning på både öppet vatten och på isar vintertid. Det kan handla om att rädda livet på en människa som håller på att drunkna i en isvak, eller en familj på en båt som håller på att sjunka.

Christopher har varit sjöräddare i 9 år varav de sista 3 som stationsansvarig här i Uppsala. I den rollen har Christopher lagt ner sin själ på att kompetensutveckla och motivera nya unga sjöräddare och fått se dem växa med uppdraget. I rollen ligger också att bygga förtroende i förhållande till de företag och privatpersoner som med gåvor och bidrag möjliggör hela sjöräddningsverksamheten, liksom att utveckla samarbetet med polis, räddningstjänst och ambulans.

Christopher Carlbom brinner för att rädda liv och hjälpa andra till sjöss. Men han får också representera stationens 25 andra sjöräddare som gör norra Mälaren till en säkrare plats.

Rotarys Eldsjälspris som delas ut för tredje gången vid Vakna Uppsalas morgonmöte i UKK; ärett pris isamma anda som priset Rotarys Guldhjärta, som går till godhjärtade företagare i länet.

För mer information om Rotarys Eldsjälspris och årets pristagare, kontakta juryns ordförande Eva Sterte, 0708-56 39 56. Christopher Carlbom träffas på 070-8334234.

Rotary är en global humanitär organisation med mer än 1,2 miljoner medlemmar i 34.000 rotaryklubbar i över 200 länder. Rotarys medlemmar är män och kvinnor som representerar näringsliv, yrkesliv och samhälle med ett gemensamt åtagande att göra världen till en bättre plats genom humanitärt service.

Bifogade filer

Word-dokument