Chalmers Innovation

110 nya miljoner till unga tillväxtföretag

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 05:45 CEST

Idag tillkännager Chalmers Innovation lanseringen av Chalmers Innovation Capital - den första fonden i sitt slag i Sverige. Fonden, på 110 miljoner kronor, är enbart inriktad på investeringar i nya tillväxtföretag. Starten av fonden kan ske sedan European Investment Fund har valt ut Chalmers Innovation som en av de ledande inkubatorerna i Europa.

Chalmers Innovation Capital kommer väsentligt att öka möjligheten för innovatörer och entreprenörer med teknikbaserade affärsidéer att få en finansiering i syfte att starta och utveckla nya företag.

-110 miljoner avsedda för de här tidiga skedena är oerhört värdefullt för företagen. Vi ser många bra bolag som är underfinansierade idag. Därför känns det extra roligt att nu kunna erbjuda mer pengar. Det kommer att dramatiskt förbättra företagens chans till tidigare marknadsgenombrott, säger Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation.

Kapitalet kommer bland annat från European Investment Fund och Sjätte AP-fonden. Under det närmaste året kommer ytterligare finansiärer bjudas in att investera i fonden upp till ett belopp om 250 miljoner kronor.

- Möjligheten för Sjätte AP-fonden att engagera sig i tidig fas är helt beroende av samverkan med starka lokala aktörer såsom Chalmers Innovation. Genom Sjätte AP-fondens investering i Chalmers Innovation Capital hoppas vi få möjlighet att tidigt identifiera intressanta investeringsmöjligheter som kan växa vidare med hjälp av Sjätte AP-fondens finansiella möjligheter och nätverk, säger Susanne Olofsson, Investeringsansvarig på Sjätte AP-fonden.

Chalmers rektor, Karin Markides, tillägger:

-Fonden är mycket positiv för Chalmers Innovationssystem av flera anledningar. Det ökar möjligheten att skapa fler teknikbaserade tillväxtföretag ur idéer från forskningen och i förlängningen vår möjlighet att attrahera välrenommerade forskare.

- Vi är glada att få delta i grundandet av den här tech-transfer-fonden och följaktligen hjälpa ett eftersatt behov av kommersialiseringen av immateriella rättigheter från universitet och forskningscenter. Chalmers Innovations meritlista och praktiskt entreprenöriella förhållningssätt samt storlek och kvalité på idéflöde är nyckelfaktorer för fondens framgång, kommenterar Richard Pelley, European Investment Funds VD.

Investeringar kommer att påbörjas under oktober månad. En första förutsättning för investering från fonden är att bli ett av företagen vid Chalmers Innovation. Därefter öppnas möjligheten att få en finansiering från fonden. Fondens investeringskommitté fattar separat beslut om eventuell investering och till vilka villkor den sker.

För mer information om Chalmers Innovation Capital:

Olle Stenberg, VD Chalmers Innovation
031-773 80 47, 0706 - 45 72 71, olle.stenberg@chalmersinnovation.com

Linnéa Lindau, Marknadsansvarig Chalmers Innovation
0730 - 79 42 08, linnea.lindau@chalmersinnovation.com

Mer om Chalmers Innovation Capital
Chalmers Innovation Capital investerar i företag som är eller har varit verksamma vid Chalmers Innovation. Chalmers Innovation verkar som fondens managementbolag genom att föreslå investeringar och utveckla fondens innehav. Investorer i fonden är European Investment Fund, Sjätte AP-fonden, Länsförsäkringar, Stiftelsen Chalmers och Chalmers Innovation.

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation är Sverige ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Sedan starten 1999 har Chalmers Innovation varit med och startat 82 företag som gemensamt under 2007visade en total omsättning på 287 MSEK. Tillsammans har det i dessa bolag investerats mer än 800 MSEK ackumulerat över åren. Chalmers Innovation har nått dessa resultat tack vare stöd från Sten A Olsons stiftelse för forskning och kultur, Västra Götalands Regionen samt Innovationsbron.

www.chalmersinnovation.com

Mer om Chalmers Tekniska Högskola
Chalmers vision handlar om att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära kontakt med omvärlden. Vi har omkring 10,000 studenter och 2,200 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sedan starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!

www.chalmers.se

Mer om European Investment Fund
European Investment Funds (EIF:s) huvuduppgift är att stödja Europas små och medelstora företag, så kallade SMEs, att få tillgång till finansiella medel. EIF planerar och utvecklar riskkapital och garantier som särskilt riktar sig mot det här marknadssegmentet. I denna roll förvaltar EIF EUs mål att stödja innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.

EIFs totala riskkapitalinvesteringar uppgick i slutet av augusti 2008 till över 4,5 miljarder Euro. EIF är en av Europas ledande aktörer, både i storlek och omfattning av investeringarna, med investeringar i över 290 fonder, framförallt i teknik- och nyföretagarsegmenten.

EIF har åtagit sig garantier om totalt 11,6 miljarder euro i omkring 190 verksamheter, till och med slutet av augusti 2008, vilket gör dem till en av de större europeiska SME garantier och utgivarna av värdepapper samt en ledande borgenär för mikrofinansiering.

Sedan starten har EIF indirekt stöttat nära 810.000 SMEs och har därigenom bidragit avsevärt till den ekonomiska tillväxten och utvecklingen i Europa.

EIFs investeringar är delvis finansierade av den Europeiska Unionen genom Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP). För CIP driver EIF en tjänst som delar ut 1,1 miljarder euro fördelat mellan riskkapital och garantier. Den omfattar perioden 2007-2013. CIPs mål är att generera ekonomisk tillväxt och skapa fler jobb så väl som stimulera produktivitet, konkurrenskraft och innovation i EU. De ekonomiska styrmedlen optimerar användandet av EUs resurser för att stödja SMEs tillgång till finansiering.

För mer information, besök www.eif.org eller kontakta Henri-Francios Boedt, Investment Manager på EIF på mail: h.boedt@eif.org, eller c.staf@eif.org, eller j.darcy@eif.org.

Mer om Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden förvaltar allmänna pensionsmedel med uppdraget att skapa långsiktig hög avkastning och erhålla tillfredställande riskspridning genom placering av riskkapital i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet.

För ytterligare information om Sjätte AP-fonden och investeringen i Chalmers Innovation Capital kontakta Susanne Olofsson, Investment Manager Sjätte AP-fonden tel. 031-741 10 24

www.apfond6.se

Mer om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av 24 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som alla finns nära sina kunder. För gemensam service och utveckling äger bolagen tillsammans Länsförsäkringar AB med huvudkontor i Stockholm. Länsförsäkringar AB bedriver bland annat liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har kundkontakterna och svarar för försäljning och kundservice av samtliga försäkrings och banktjänster i sitt område. Tillsammans har de 24 länsförsäkringsbolagen över 3,2 miljoner kunder.

Kontakt: Per-Olof Höglund, perolof.hoglund@gbg.lansforsakringar.se

Mer om Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola inrättades 1994 av svenska staten med uppdraget att vara ägare av den fristående stiftelsehögskolan Chalmers. Högskolans forskning och utbildning bedrivs genom Chalmers tekniska högskola AB.

Som ägare följer stiftelsen högskolans verksamhet och främjar verksamheten genom olika initiativ för kvalitet och förnyelse. Stiftelsen har också medverkat i utveckling av förutsättningar för tillväxt och företagsutveckling och i strategiska fastighetsfrågor inom Chalmersgruppen.

Den finansiella basen för Stiftelsens verksamhet är ett stiftelsekapital, som vid utgången av 2007 uppgick till ca 2.2 mrd kr. Balansomslutningen i stiftelsekoncernen är c:a 6.3 mrd kr.

Stiftelsen är stiftare och huvudman för Stiftelsen Chalmers Innovation, där en stabil kapitalbas möjliggjordes genom en framsynt donation från Stena-familjen Olsson.