Cibes Lift AB

Cibes Lift Group presenterar hisslösningar för hållbart byggande på mässan Ecobuild i London

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 07:30 CET

Mässan Ecobuild har utvecklats till en av världens största mässor inom hållbart byggande. Tidigare mässor har haft närmare 1 000 utställare från 100 länder och mer än 40 000 besökare. Ecobuild 2016 arrangeras i utställningscentret ExCel i London den 8-10 mars. Cibes Lift Group deltar i den Nordiska Paviljongen som är en samlingsmonter för ett tjugotal företag.Arrangör för den Nordiska Paviljongen är Business Sweden.

Med visionen ”Tillgänglighet för alla överallt” har Cibes Lift Group, med huvudkontor i Gävle, utvecklats till ett av världens ledande företag inom området lågfartshissar för offentliga och privata miljöer. Koncernen har dotterbolag i nio länder, bland annat England, och hissarna marknadsförs över hela världen. Ökade krav på tillgänglighet och behovet av flexibla tillgänglighetslösningar har gett Cibes Lift Group en snabb tillväxt de senaste åren. England är en viktig och expansiv marknad där hållbart byggande har hög prioritet.

Under Ecobuild kommer Cibes Lift Group att informera om hur koncernens hisslösningar utvecklats för att svara upp mot de höga krav på exempelvis energieffektivitet som ställs på certifierade och hållbara byggnader.

Ny Energikalkylator och BIM-objects underlättar vid miljöklassning

En av de nyheter Cibes Lift Group presenterar är en Energikalkylator, tillgänglig från företagets hemsida www.cibeslift.com. Med Energikalkylatorn blir det enklare att beräkna hissarnas energiförbrukning. Cibes Lift Group kommer också att visa hur möjliga hisslösningar kan simuleras, optimeras och konstrueras digitalt med hjälp av BIM, Building Information Modelling. Koncernens hissar finns fritt tillgängliga som digitala BIM-objekt vilket spar tid och förenklar projekteringen för exempelvis arkitekter. Med BIM underlättas också arbetet med att klassificera byggnader.

Tre av Ecobuilds konferensteman är ”Digital Design & Konstruktion”, ”Byggnaders energieffektivitet” och ”Better places for people”. Cibes Lift Group täcker in samtliga dessa teman med BIM, den nya Energikalkylatorn, nya funktioner och lösningar som bidrar till ökad energieffektivitet samt de många tillgänglighetslösningar som koncernens olika hissar möjliggör.

Jonas Morell som är kvalitets- och miljöansvarig på Cibes Lift Group menar att deltagandet på Ecobuild är viktigt. Den globala utvecklingen går mot att allt fler byggnader miljöcertifieras vilket också ökar kraven på hissinstallationerna.

- I våra utvecklingssatsningar måste vi ha ett globalt perspektiv då det under de senaste tjugo åren vuxit fram många olika typer av miljöklassningar. Vi vill på Ecobuild visa hur våra hissar kan bidra till en riktig certifiering i byggnader. Olika marknader har sina miljöklassningssystem. I Sverige är exempelvis LEED och Miljöbyggnad etablerade. Det jag tycker är glädjande är att vi kommit så långt när det gäller att göra ”hållbart” till en viktig del av våra varumärken. Hissarna är exempelvis återvinningsbara till 95 %. De drar lite energi, de har LED-belysning, kan förses med ljusautomatik och även automatisk dörrlåsning vilket också bidrar till minskad energiåtgång. Allt är ett resultat av små men viktiga utvecklingssteg där mycket fokus ligger på de krav som ställs på hållbara byggnader, förklarar Jonas Morell.


Cibes Lift Group är Europas ledande tillverkare av lågfartshissar för offentliga och privata miljöer. Koncernen utvecklar, tillverkar och säljer hisslösningar med modeller från små plattformsstorlekar avsedda för privata hem, till stora hissar för kommersiella byggnader med max laster upp till 1000 kg. Distributörerna återfinns i 48 länder och produkterna säljs under varumärkena: Cibes Lift, Kalea Lifts och NTD Lifts. Företaget är under stark tillväxt och omsätter idag drygt 500 M SEK, ca 200 anställda i nio länder med huvudkontor och tillverkning i Gävle, Sverige.