Centrum för idrottsforskning

CIF ska undersöka etiken inom idrotten i nytt regeringsuppdrag

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2012 14:42 CET

Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att genomföra en fördjupad analys av vad som kännetecknar god etik inom idrotten. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2014.

Centrum för idrottsforsknings (CIF) analys ska i första hand omfatta frågor med rättsliga och ekonomiska beröringspunkter samt styrnings- och ledningsfrågor. I ett pressmeddelande skriver Kulturdepartementet att: ”En bristande etik inom idrotten kan vara ett allvarligt hot mot den svenska
idrottsrörelsen och den svenska idrottspolitiska modellen.”

– Den gängse bilden är att svensk idrott i sin helhet kännetecknas av god etik och frånvaro av korruption. Men det kan inte uteslutas att osunda och ovälkomna företeelser i det moderna samhället även hittar sin väg till idrottsrörelsen. Den goda ideella föreningskulturen som kännetecknas av transparens, öppenhet, rättssäkerhet och demokrati kan därför behöva stärkas, säger idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth i pressmeddelandet.

Den fördjupade analysen av etiken inom idrotten är en del av den uppföljning av statens stöd till idrotten som CIF gör årligen. Just nu arbetar CIF även med en fördjupad analys av vad som kännetecknar en god föreningsdriven föreningsverksamhet som får barn och ungdomar att vilja fortsätta att idrotta. Det är en rapport som ska redovisas i maj 2013.

– Vi ser nu fram emot att börja arbeta med det uppdrag som vi just har fått. Uppföljningen av statens idrottsstöd är en mycket viktig uppgift för Centrum för idrottsforskning, säger utredaren Johan R Norberg.

Det nya regeringsuppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 15 maj 2014.

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.