SGMarketing

cigaretten-katalysator

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:44 CET

Härmed konstaterar vi, att BioG Chip-kortet är en katalysator för cigaretter.BioG Chip-kortet är en katalysator för cigaretter. Om man placerar det mellan cigarettasken och folien reducerar det kolmonoxid, nikotin och andra giftiga, kemiska substanser, som finns i cigarettrök. Effekten inställer sig redan efter 10 minuter - chipkortet reducerar visserligen inte cigarettkonsumtionen, men det reducerar de giftiga biprodukterna. Det innebär emellertid inte att rökandet nu inte längre skadar Din hälsa.

Idén
BioG står för Bio-Generator.
Kortet har magnetiska egenskaper, som tillsammans med metallchipset alstrar ett speciellt ferromagnetiskt fält. Chipset förlänar den magnetiska energin en unik karakteristik. Denna ett magnetfälts egenskap är att allt, som befinner sig inom fältets räckvidd, påverkas. Tobaken, röken och andra biprodukter från cigaretter påverkas så, att atomernas och molekylernas svängningsfrekvens ökas. Cigarettens bränntemperatur blir härigenom 5° högre än vanligt, så att skadliga restkomponenter i röken reduceras genom en effektivare förbränning. Härigenom kommer betydligt färre giftiga ämnen till lungorna.
Kortet
Reducerar
• lukten av rök och cigarettfimpar
• begäret av cigaretter
• retning av andningsorganen
• rökhosta


Att sluta röka:
Cigaretterna bör vara utrustade med BioG Chip-kortet i 2 eller 3 månader. Under denna tidsperiod kommer nikotinberoendet att avta och begäret blir mindre. Det blir blott till en vana, och till dess Du har blivit av med den, skadar Du människorna runt omkring Dig betydligt mindre.

Användning:
BioG Chip-kortet placeras mellan cigarettasken och plastfolien eller också i själva asken. Det är viktigt, att chipset är vänt mot cigaretterna för att det skall kunna arbeta ordentligt och utveckla sin effekt efter 10 minuter. Kortet måste alltid förbli i eller på asken – och om denna är tom, så stoppa helt enkelt kortet i det nya paketet. Under de första två, tre dagarna är ett större begär efter cigaretter tänkbart till följd av den reducerade upptagningen av nikotin. Efter tio dagar känner man emellertid ett väsentligt minskad begär. Viktigt är, att kolmonoxid är ett gift, som binder 210 gånger snabbare till hemoglobin än syre och därigenom minskar syretransporten i hela kroppen. Tester har visat, att BioG Chip-kortet minskar koncentrationen av kolmonoxid i blodet med 21,5 %, av svavelmonoxid med 17 % och av nikotin med 16 %.
Garanti:
BioG Chip-kortet kan användas i 18 månader eller också kan upp till 75000 cigaretter påverkas på detta sätt. Vi garanterar ingen felfri funktion hos chipkortet, om detta påverkats negativt fysikaliskt, kemiskt, av extrema temperaturer eller av elektromagnetiska fält.
Mer Information finner Du under www.cigaretten-katalysator.net