Cint Sverige AB

Cint: "Tysta samtal" ett stort problem

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 15:33 CET

Två av tre svenskar har fått minst ett "tyst samtal" i telefonen hemma det senaste halvåret. Fler än var fjärde anger att de fått fyra tysta samtal eller fler. Många blir rädda och tycker det är obehagligt, och de flesta vet inte vad samtalen beror på. Det visar en undersökning konsumentwebbplatsen Cint genomfört.

Ett så kallat tyst samtal innebär att den som svarar i telefonen hemma bara får tystnad eller ett klick i örat - det vill säga det är ingen där. Orsaken till de allra flesta tysta samtalen är telemarketingbolagens automatiska uppringningssystem, så kallade predictive diallers. För att telefonsäljarna ska slippa sitta och vänta på att någon ska svara låter de flesta telemarketingföretag en dator ringa upp på fler linjer än det finns säljare till. Svarar ingen inom 3-4 ringsignaler lägger datorn på och försöker på ett nytt nummer. När någon svarar kopplas samtalet till en ledig säljare.

På så sätt kan telefonförsäljningsbolaget öka sina säljares "prat-tid" i telefon per timme från kanske 15-20 minuter till 35-40 minuter. Priset får dock konsumenterna betala. Svarar för många samtidigt och det inte finns någon säljare ledig kopplar diallern ned samtalet. Luren läggs på i örat på den som svarat och ett tyst samtal har uppstått.

Cint genomförde under vecka 4 2007 en undersökning för att se hur många konsumenter som drabbas och hur de reagerar. 1110 svenskar med tillgång till internet tillfrågades.

Två av tre svarade att de fått minst ett tyst samtal det senaste halvåret. 26,7% av samtliga tillfrågade, en dryg fjärdedel, angav dessutom att de fått minst fyra samtal, och 7,4% att de fått minst tio tysta samtal. Vissa har drabbats av rena telefonterrorn - av de 1110 svarande angav ett 30-tal att de fått 21 tysta samtal eller fler det senaste halvåret.

Reaktionerna på samtalen varierar. En fjärdedel av de uppringda bryr sig inte, medan lika många svarade att de känner obehag. 35,6%, en dryg tredjedel, svarar att de blir småsura, medan 22,9% också blir arga. 4,4% blir rädda och 7,8% undrar om någon trakasserar dem.

Fler än 7 av 10 svarande, 72%, i undersökningen, visste inte vad de tysta samtalen berodde på.

Enligt god marknadsföringssed ska den som fått ett tyst samtal tas bort från telemarketingbolagets automatiska ringlista, så att denne inte riskerar att drabbas igen. Trots det uppgav en tredjedel av de som fått två tysta samtal eller fler att det ibland eller ofta var samma nummer som gav upphov till ett nytt tyst samtal.

- Undersökningen visar att problemet är större än vad telemarketingbranschen förstått, säger Anders Nyman, vd på konsumentwebbplatsen Cint. Redan ett tyst samtal är egentligen oacceptabelt, och problemet beror inte bara på enskilda oseriösa aktörer. Exempelvis blev en Cintanställd själv nyligen uppringd med 5-6 tysta samtal av ett av de större tm-bolagen.

- Här måste branschen agera - både telemarketingföretagen själva och slutkunderna. Exempelvis anlitar Sveriges näst största telebolag externa telemarketingfirmor där det inte är standard att plocka bort ett nummer från den automatiska ringlistan efter ett tyst samtal. Hur lätt är det att sälja till en förbannad kund som blivit skrämd av upprepade lurpåläggningar i örat, undrar Anders Nyman.

En av de svarande i Cints undersökning skrev till exempel, angående uppringning med dialler och tysta samtal:

"Jag hatar telefonförsäljning. Nästa gången det händer ska jag ta reda på vilka företag som använder metoden så att jag ALDRIG mer råkar köpa något av dom."

- En del av problemet ligger i att folk inte vet vad de tysta samtalen beror på, säger Anders Nyman. Exempelvis är de flesta av de uppringande numren inte listade hos Eniro eller Hitta.se, vilket gör att den som söker information inte hittar någon. De flesta tm-bolag har en telefonsvarare som upplyser om samtalsförsökets syfte om man ringer tillbaka på numret, men det vill många av de drabbade inte göra. Det borde därför vara självklart att registrera numren i onlinetelekatalogerna.

Det finns också tekniska lösningar där uppringningssystemet för över den drabbade till en manuell lista som rings upp omgående av en säljare, som då direkt kan be om ursäkt och förklara vad det tysta samtalet berodde på. Något som alla borde använda.

- Telemarketingbranschen har nog med problem med oseriösa säljare och kunder som känner sig lurade. Folk som blir förbannade efter att ha fått luren pålagd i örat ett antal gånger är det sista de behöver. Tar de inte problemet på allvar och hittar lösningar gräver de sin egen grav, menar Anders Nyman.
--

Fakta om undersökningen:
Utförd vecka 4, 2007
Kvoturval från svenska undersöknings-paneler online
Representativt för den nätsurfande svenska befolkningen
1110 svarande
Hela undersökningen finns att ladda ned här:
http://www.cint.se/test/ov4.xls

Fakta om Cint:
Cint driver sedan 1999 en annonsfri, oberoende webbbplats där konsumenter vägleder varandra genom att dela med sig av erfarenheter om varor och tjänster. På webbplatsen finns också en daglig sammanfattning av tidningarnas konsumentnyheter samt en omfattande teleprisguide.

För frågor och mer information angående undersökningen, kontakta Anders Nyman, vd på Cint.se:
Telefon: 08-545 282 60
Mobil: 0735-30 42 42
Epost: anders.nyman@cint.se