Circuit

Circuit bakom ny webb för Ekobrottsmyndigheten

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 14:00 CEST

Ekobrottsmyndighetens nya webbplats utmärker sig genom en ljus och modern design, en renodlad innehållsstruktur samt en kraftfull sökfunktion. Ett av huvudsyftena med projektet var att se över struktur och presentation av innehåll samt att göra det lättare att hitta på webbplatsen genom en mer logisk navigering och en bra sökfunktion. Arbetet med den nya webbplatsen inleddes i februari 2010 med en serie workshops med stora delar av myndighetens organisation.

“Genom Ekobrottsmyndighetens starka engagemang och ett nära samarbete oss emellan lyckades vi snabbt få en förståelse för vad som var viktigt och vad man ville åstadkomma med den nya webbplatsen”, säger Richard Iohnson, VD hos Circuit.

För att ytterligare förenkla för besökaren finns det genvägar för olika målgrupper som lätt finns åtkomliga genom hela webbplatsen. Den nya webbplatsen är utvecklad på EPiServer CMS 6 och använder SiteSeeker som sökmotor.

”För oss på Ekobrottsmyndigheten är det mycket viktigt att vara öppna och tillgängliga för alla som söker information på vår webb. Vi har haft ett helhetstänkande runt den nya webbplatsen, och velat uppnå en bra harmoni mellan utformning och innehåll. Det finns ett stort medialt intresse för vår verksamhet, men vår webbplats riktar sig också till den enskilde som blivit utsatt för brott, den som i sin yrkesutövning behöver information eller vem som helst som vill veta mer om vår organisation och verksamhet. Circuit har lyssnat, ifrågasatt och tillsammans med oss tagit fram en lösning som vi är nöjda med och kan bygga vidare på inför framtiden”, säger Gustav Dahlin, webbredaktör på Ekobrottsmyndigheten.”

Parallellt med webbprojektet har även ett arbete kring ett nytt intranät dragits igång. Under hösten 2010 kommer Circuit att utveckla myndighetens nya intranät baserat på ett helt nytt mallpaket för EPiServer Relate+ för intranät. Mallpaketet är utvecklat av Circuit för EPiServer.

För mer information kontakta:
Richard Iohnson, VD Circuit
Tel: +46 (0)703 27 45 13 
E-post: richard.iohnson@circuit.se

Gustav Dahlin, webbredaktör Ekobrottsmyndigheten
Tel: +46 (0)8 762 02 47
E-post: gustav.dahlin@ekobrottsmyndigheten.se

Om Circuit

Circuit hjälper företag och organisationer med att utveckla affärsdrivande webbplatser, engagerande communities och sociala intranät. Vi ser digital närvaro som en affärsprocess och är experter på att skapa interaktiva och innovativa lösningar som engagerar besökare och som ger mätbara resultat för våra kunder. Vi erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom strategi- och konceptutveckling, design, utveckling, utbildning och förvaltning av våra kunders digitala närvaro. Circuit är en del av Getupdated som är marknadsledande i Sverige på internetmarknadsföring.

www.circuit.se