EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Cirkulär 15/06 - Syndikalisterna varslar om stridsåtgärder

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 09:06 CET

Syndikalisterna varslar om ”politisk storstrejk”. I varselmeddelandet anges
”För arbetstagare som är medlemmar i arbetstagarorganisationer som inte är bundna av kollektivavtal samt oorganiserade arbetstagare kommer arbetsnedläggelsen att äga rum under ett dygn den 15 november 2006 klockan 00.00 till 16 november klockan 00.00. För arbetstagare som är medlemmar i arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal samt utträdande medlemmar som fortfarande är bundna av kollektivavtal kommer arbetsnedläggelsen att äga rum under två timmar den 15 november klockan 14.00 till 16.00.”

Det är mycket tveksamt om en sådan kampanj, vilken omfattar alla arbetstagare i Sverige och enbart riktas mot ett kommande politiskt beslut, är rättsligt tillåten. De arbetstagare som hörsammar varslet och lägger ned arbetet bör informeras om att det sannolikt är fråga om en otillåten frånvaro. Under alla omständighet skall berörda arbetstagare vidkännas löneavdrag för frånvarotiden. Åtgärden får sannolikt liten effekt inom vår bransch. Vi vill ändå uppmana de medlemsföretag som i något avseende berörs av varslet att ta kontakt med EFAs kansli för besked om vidare handläggning.

Med vänlig hälsning
ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING

Ulrika Egerlid Schotte Jan Nordin