CargoIT AB

CIS Spedition 3.0 först ut med modern e-freight

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 15:40 CET

Nu sjösätter CargoIT som första aktör en snabb och säker kommunikation för e-freight.

CargoIT har sedan hösten 2016 tecknat ett samarbetsavtal med CHAMP Cargosystems i Luxemburg. Detta för att på bästa sätt kunna tillgodose våra kunders behov av e-freight för flyg export i CIS Spedition.

- CIS Spedition förenklar processer för kunden och skapar större och bättre möjligheter i kommunikationen med externa system, däribland e-freight. Kundens konkurrenskraft ökar genom förmågan till ökad precision gentemot sina kunder, tack vare effektiv kommunikation och spårbarhet mellan system. CargoIT är stolta över att nu vara en av de första aktörerna att kunna leverera ett för IATA och flygbolagen, nytt, modernt och lättanvänt gränssnitt, XML*, säger vice VD Joel Winninge.

CargoIT frångår därmed den tidigare standard som använts av IATA under många år. Den fördel som ni som kund kan se av detta är exempelvis att betydligt mer data kan sändas i varje meddelande. I tidigare gränssnitt har man ofta behövt ”kapa” vissa delar/fält då formatet inte kunnat ta emot allt. Det nya formatet gör det betydligt enklare att göra tillägg och förändringar om så skulle krävas eller önskas. Flygbolagen har startat sin implementation av XML men fortfarande ligger merparten kvar via det gamla gränssnittet.

CHAMP’s roll i det hela är att ta emot våra/era meddelanden direkt från CIS Spedition och se till att de når vart och ett av flygbolagen i det format de kan ta emot informationen, samt att vidarebefordra svars-/statusmeddelanden tillbaka in i CIS Spedition. Med ett nytt, konkurrenskraftigt och lättanvänt gränssnitt står CargoIT väl rustade inför framtiden och kan erbjuda en snabb och säker kommunikation för e-freight.

*XML har funnits under många år och är standard i CargoIT’s alla integrationer men är däremot nytt för IATA och flygbolagen som ännu är i en begynnelsefas med detta format.

För mer information om hur CIS spedition och e-freight kan förenkla samt skapa större och bättre möjligheter i kommunikationen med externa system, kontakta:

Joel Winninge, Vice VD     

joel.winninge@cargoit.se

+ 46 (0) 70 - 41 30 511

"CargoIT - din IT-partner inom transport och logistik"