CISL Gruppen AB

CISL etablerar sig i Taiwan

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 10:18 CET

CISL Gruppen AB (publ.)’s styrelse har fattat beslut om att etablera sig i Taiwan. CISL har erbjudits en möjlighet att komma in i Taiwan, via tidigare kontakter med en kund på den mobila tjänstesidan.

Taiwan har i dagsläget ca 23 miljoner innevånare och en mobilpenetration på 125%.

Stockholm 7 november 2006

Kenth Söderström
VD CISL Gruppen AB (publ)
Tfn: 070-556 5137
CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/

Besök: www.cislgroup.com

Om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Remium AB.