Gamers Paradise Holding AB

CISL Gruppen lägger bud på Gamers Paradise

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:35 CEST

Per dagens datum har CISL Gruppen AB (publ) lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Gamers Paradise Holding AB (publ). Erbjudandet innebär att för varje innehavd aktie i Gamers Paradise av serie B erbjuds två (2) aktier i CISL Gruppen och för varje innehavd aktie i Gamers Paradise av serie A erbjuds tre (3) aktier i CISL Gruppen.

De större aktieägarna i Gamers Paradise har förbundit sig att acceptera det offentliga erbjudandet. Detta innebär att aktieägare motsvarande 83,7 procent av kapitalandelen och 83,5 procent av röste-andelen i Gamers Paradise stöder erbjudandet.

Gamers Paradise styrelse har beslutat att rekommendera bolagets aktieägare att acceptera det offentliga erbjudandet. De huvudsakliga skälen till styrelsens ställningstagande har varit en bedömning att de båda bolagen kompletterar varandra på ett bra sätt, i synnerhet inom området betting, samt att ett gemensamt kunderbjudande skulle uppfattas positivt av bolagets nuvarande och framtida kunder. Dessutom bedöms affären kunna ge upphov till en rad skalfördelar. I styrelsens beslut deltog inte Leif Danielsson som är stor aktieägare och styrelseordförande i CISL Gruppen, Guy Robert som är rådgivare till ett företag som är aktieägare i CISL Gruppen och Mats Löfgren som agerat rådgivare till CISL Gruppen i samband med utformningen av affären.

I övrigt ser Gamers Paradise fram emot att eventuellt införlivas i CISL Gruppen-koncernen och ta tillvara de affärsmöjligheter som därigenom bedöms uppstå. CISL Gruppen har meddelat att erbjudande-prospekt kommer att distribueras den 18 november 2005 och att acceptanstiden löper mellan den 21 november - 12 december 2005.

Vänligen se även pressmeddelande som distribuerats av CISL Gruppen AB (publ) vilket återfinns på www.cislgroup.com.

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mats Löfgren, Styrelseordförande, Gamers Paradise Holding AB (publ)
Tel nr 0704-91 81 71, E-post mats.lofgren@gamersparadise.se.

Daniel Benitez, VD och Koncernchef, Gamers Paradise Holding AB (publ)
Tel nr 0708-73 88 88, E-post daniel.benitez@gamersparadise.seGamers Paradise Gamers Paradise affärsidé är att utveckla och marknadsföra systemlösningar för betting exchanges, centraliserad drift av Gaming Centers samt för implementering av bettingteknologi i datorspel. Bolaget skall i egen regi och via licensiering och franchising driva spelbörser och Gaming Centers. För ytterligare information om Gamers Paradise, vänligen se www.gamersholding.se och www.gamersparadise.se.

Bolagets aktie handlas på den auktoriserade marknadsplatsen Aktietorget. För kursinformation, vänligen se www.aktietorget.se. Bolaget har cirka 1.400 aktieägare.