CISL Gruppen AB

CISL lämnar prognos

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 13:27 CET

CISL Gruppen AB (publ.) beräknas, beroende på den senaste tidens kraftigt ökade orderingång uppnå vinst för helåret 2006.

Utsikterna för 2007 ser redan nu mycket bra ut. Befintlig orderstock samt inledda förhandlingar pekar på att enbart CISL Telecom når en årsomsättning för 2007 som överstiger 100 Mkr med positivt resultat.

Stockholm 24 november 2006

Kenth Söderström
VD CISL Gruppen AB (publ)
Tfn: 070-556 5137
CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/

Besök: www.cislgroup.com

Om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Remium AB.