CISL Gruppen AB

CISL offentliggör kund i Thailand

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:00 CET

CISL Gruppen AB (publ) meddelade den 13 november 2006 att dotterbolaget CISL Thailand Co., Ltd, tecknat en ny utvecklingsorder med ett ordervärde beräknat till 20.5 Mkr.

I och med att leveranser nu påbörjats kan kundens namn offentliggöras. Kunden är Telephone Organization of Thailand( TOT), en statlig tjänsteleverantör inom telefoni.

“Projektet har påbörjats och kommer att avslutas innan årsskiftet 2007. Samarbetet med TOT fungerar bra och vi ser stora möjligheter att samarbetet kommer fördjupas än mer under 2007 och 2008”, säger Kenth Söderström, VD på CISL Gruppen AB (publ.)


Stockholm 15 februari 2007

Kenth Söderström
VD CISL Gruppen AB (publ)
Tfn: 070-556 5137
CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/

För mer information om TOT, vänligen besök www.tot.co.th


Besök: www.cislgroup.comOm First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Remium AB.