CISL Gruppen AB

CISL tecknar genombrottsorder för XBet Skillgaming

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 11:06 CET

CISL Gruppen AB (publ.) har tecknat avtal med ett europeiskt bolag angående installation av CISL’s XBet plattform för skillgaming (spel om pengar i dataspel). Ordervärdet är initialt värt mer än 5 Mkr.

CISL har skapat en plattform för spel om pengar inom dataspel och går nu, som en av de första aktörerna, ut och lanserar denna plattform internationellt. Affärsmodellen bygger på ett liknande upplägg som används av pokerbolagen, där man bygger nätverk för så många användare som möligt. CISL kommer att vara ett av de absolut första nätverken för denna nya marknad, som beräknas bli större än pokern är idag.

“Detta är ett mycket viktigt steg i vår strategi som systemleverantör. Försäljning av skillgamingsystem är något vi tror kommer att stå inför en stark tillväxt under 2007”, säger Kenth Söderström, VD på CISL Gruppen AB (publ.)

Stockholm 20 november 2006

Kenth Söderström
VD CISL Gruppen AB (publ)
Tfn: 070-556 5137
CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/

Besök: www.cislgroup.com

Om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Remium AB.