CISL Gruppen AB

CISL tecknar order på 20.5 Mkr i Thailand

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 11:57 CET

CISL Gruppen AB (publ.) har, via sitt dotterbolag CISL Thailand Co., Ltd, tecknat en ny utvecklingsorder. Ordervärdet är beräknat till 20.5 Mkr. Ordern är inom verksamhetsområdet Telecom och beräknas påbörjas i början av Q1 2007.

“ Försäljningen inom verksamhetsområdet Telecom slår rekord. Vi har hittils i år tagit ordrar på en bit över 100 Mkr, jämfört med 15 Mkr för helåret 2005. Vi bedömer att orderingången även fortsättningsvis kommer att vara mycket stark”, säger Kenth Söderström, VD på CISL Gruppen AB (publ.)

Stockholm 13 november 2006

Kenth Söderström
VD CISL Gruppen AB (publ)
Tfn: 070-556 5137
CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen, First North, Sverige, www.omxgroup.com/firstnorth/

Besök: www.cislgroup.com

Om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Stockholmsbörsen AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel. Certified Adviser for CISL Gruppen AB är Remium AB.