CISL Gruppen AB

CISL tecknar sin första telekom order i USA

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 10:36 CEST

CISL Gruppen AB (publ.) kopierar sitt vinnande koncept ifrån Asien inom segmentet Telecom och har nu tecknat sin första order i USA med det amerikanska företaget Deluo Solutions. Denna order är att beteckna som en mindre förstudie. Det beräknade ordervärdet är på ca 140 000 Euro och arbetet förväntas vara slutfört i mitten av Q3 2006.

"Det är mycket glädjande att kunna teckna den första telekom ordern i USA(nordamerika). Nordamerika är en av de mest intressanta marknaderna gällande mobila applikationer och detta ger oss möjligheten till vår första lansering på den amerikanska marknaden"säger Kenth Söderström, VD på CISL Gruppen AB (publ).

"The fact that CISL specializes in mobile services and has a proven track record in software development using JAVA and embedded technologies made them the perfect match to team up with us in developing this new service", says Facundo Formica, CEO Deluo Solutions.

Stockholm den 28 april 2005

Kenth Söderström
VD CISL Gruppen AB (publ)
Tfn: 070-556 5137
CISL Gruppen AB (publ) handlas på Stockholmsbörsen Nya Marknaden, Sverige, www.nyamarknaden.com

Besök: www.cislgroup.com

Om Nya Marknaden
Nya Marknaden är en inofficiell handelsplats där mindre bolags aktier handlas via Stockholmsbörsens handelssystem SAXESS. Handeln sker elektroniskt på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Stockholmsbörsen ansvarar inte för övervakningen av bolagen på Nya Marknaden utan det gör istället en sponsor. Sponsor för CISL är Remium AB som är medlem vid och har avtal med Stockholmsbörsen. Sponsorn ansvarar för att bolaget uppfyller kraven för att handla aktien på Nya Marknaden samt att bolaget löpande följer informationskraven, vilka motsvarar de för börsbolag.