Citat AB

Citat Journalistgruppen tar SEBs kundtidning vidare

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 12:01 CEST

SEBs kundtidning Private Banking ska nu ges ut i internationella editioner. Citat Journalistgruppen, som redan arbetar med tidningen, får förnyat förtroende.

SEBs enhet SEB Private Banking utökar upplagan av sin kundtidning Private Banking, som nu ska ges ut i tre editioner varav två internationella. SEB väljer att samarbeta med Bureägda Citat Journalistgruppen för produktionen.

- Vi valde Citat Journalistgruppen dels för det goda samarbete vi har sedan tidigare, dels för deras kompetens när det gäller att göra bra tidningar på både svenska och engelska. De har vad som krävs för att vidareutveckla vår kundtidning, säger Johan Hagbarth, chef för Investment Strategy på SEB Private Banking.

Tidningen har gjorts i samarbete med Citat Journalistgruppen sedan 1998. Den riktar sig till SEB Private Bankings kunder i Sverige och ska nu även nå utlandsboende. Den svenska upplagan kompletteras därför med en edition för de svensktalande kunderna i utlandet samt en internationell edition på engelska.

- Vi är glada och stolta över att SEB Private Banking väljer att fortsätta samarbetet med oss som producenter för sin tidning, även när den får internationella upplagor. Omkring 20 procent av våra anställda har engelska som modersmål, och den nya inriktningen på Private Banking stämmer väl överens med vad vi gärna levererar, säger Henrik Johansson, vd Citat Journalistgruppen.

Tidningen kommer ut med 10 nummer per år och innehåller reportage, aktuella artiklar om finansmarknaderna, placeringstips samt analyser.

Stockholm, den 10 oktober 2005

CITAT ABFör ytterligare information kontakta:
Henrik Johansson, vd Citat Journalistgruppen, 08-588 331 69, 0708-97 70 31 eller
Magnus Lundblad, vd Citatkoncernen, 031-701 57 21, 0708-77 77 62

Pressmeddelandet finns även att hämta på Citats hemsida, www.citat.se.


Citat hjälper marknads- och informationsavdelningar till en bättre vardag. Citat erbjuder en kombination av konsulttjänster, systemlösningar och produktion. Citat har drygt 300 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Västerås och Helsingborg. Ägare är Bure Equity AB. Citat har många av Sveriges större företag som kunder t ex Volvo, Ericsson, AstraZeneca, H&M, FMV, TeliaSonera, ABB och Handelsbanken.