Citat AB

Citatkoncernen befäster marknadspositionen

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 10:00 CET


Januari – december 2006
Nettoomsättningen uppgick till 377 (382) MSEK

Byråintäkten [1] ökade till 309 (303) MSEK, en organisk tillväxt om 2 procent

Rörelseresultat uppgick till 27 (28) MSEK, en rörelsemarginal på 7 procent

Byråmarginalen [2] var 9 (9) procent

Resultatet före skatt uppgick till 26 (27) MSEKOktober – december 2006

Nettoomsättningen uppgick till 101 (102) MSEK

Byråintäkten uppgick till 81 (81) MSEK

Rörelseresultat uppgick till 8 (8) MSEK, en rörelsemarginal på 8 procent

Byråmarginalen var 10 (10) procent

Resultatet före skatt uppgick till 8 (8) MSEK· Nya avtal tecknades med ett flertal nya och befintliga kunder, exempelvis Allers, Apollo, Assa Abloy, AstraZeneca, BMW, Dove, Ericsson, Gant, Interface, Nobel Biocare, Nutek, Räddningsverket, SEA Glasbruk, Skandia, Studsvik, Symantex, Unilever och Woody.

· Citat förvärvade efter periodens utgång Appelberg Publishing Group, ett av Sveriges största företag inom redaktionell kommunikation och PR. Förvärvet förstärker Citats erbjudande inom integrerad kommunikation. Proforma för Citat, inklusive Appelberg 2006, uppgick nettoomsättningen till 451 MSEK och rörelseresultatet till 35 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 8 %.

Marknad
Under hela 2006 och främst under fjärde kvartalet märktes ett allt större, konkret intresse för outsourcingaffärer inom både marknads- och informationstjänster. Citat har en konkurrensfördel genom att koncernen har en lång kundreferenslista på området. Generellt ökade även efterfrågan på marknads- och informationstjänster och prospektvolymen och orderstocken var vid årets utgång god. Många kunder flyttar sina investeringar från en strategisk till en taktisk nivå, vilket gynnar Citat.Verksamhet

Citat befäste under 2006 sin position som ledande kommunikationsproducent på den nordiska marknaden. Byråintäkten av Citats outsourcingbaserade åtaganden uppgick 2006 till 101 (93) MSEK, vilket ger en organisk tillväxt om 9 %. Under året genomfördes ett strategiarbete som har lagt grunden för en fortsatt utveckling av koncernen de kommande åren. I linje med den nya strategin har satsningar genomförts under året inom främst affärsutveckling, organisation och kompetensutveckling. En affärsutvecklingsansvarig har rekryterats för att ytterligare fokusera på att utveckla Citats outsourcingaffär. En ny försäljningsorganisation implementerades med ett förstärkt fokus på nya kunder. Citats mätning av kundnöjdhet visar att kunderna fortsatt är mycket nöjda och flera av dem har ökat affärerna hos Citat.Affärsområde Marketing Services

Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 141 (147) MSEK. Nettoomsättningen minskar beroende på ett lägre innehåll av förmedlade tjänster. Rörelseresultat ökade till 14 (12) MSEK, en rörelsemarginal på 10 (8) %. Starkast utvecklades verksamheten i Stockholm. Outsourcingaffären med Unilever, där Citat i juni tog över bolagets inhousebyrå, har utvecklats väl.Affärsområde Editorial Services

Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 125 (138) MSEK. Nettoomsättningen minskar beroende på ett lägre innehåll av förmedlade tjänster. Rörelseresultat ökade till 14 (11) MSEK, en rörelsemarginal på 11 (8) %. Den största affären som genomfördes under året var Ericssons förlängning av outsourcingavtalet inom informationstjänster med ytterligare 4 år. Efter förvärvet av Appelberg är Citat störst i Norden inom affärsområdet Editorial Services, med en proforma nettoomsättning inom redaktionell kommunikation och PR om 199 MSEK.Övriga tjänster

Affärsområdet IT Services nettoomsättning uppgick till 55 (47) MSEK. Rörelseresultat ökade till 6,5 (2) MSEK, en rörelsemarginal på 12 (4) %. Utmaningen under 2006 har varit att rekrytera kompetent personal i den takt som behövs för att fortsätta den positiva utvecklingen.Affärsområdet Agency Services nettoomsättningen uppgick till 71 (76) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 12 (17) MSEK, en rörelsemarginal om 17 (22) %. En planerad strategisk förflyttning påverkar årets resultat tillfälligt. Bland annat har ett nytt bolag med erbjudande mot reklambyråsegmentet etablerats, och vissa kontor flyttats geografiskt för att komma närmare kunderna.
Som ledande kommunikationsproducent hjälper Citat marknads- och
informationsavdelningar till en bättre vardag. Det gör vi med hjälp av rationell produktion, konsulttjänster och outsourcing.

Stockholm, den 23 februari 2007


CITAT ABFör ytterligare information kontakta:

Dan Sehlberg, vd och koncernchef Citat 08-506 617 51, 0708-99 26 44

Håkan Juserius, vvd och finanschef Citat 031-701 56 34, 070-669 48 88

Gunilla Danström, press- och marknadsansvarig Citat 08-527 725 64, 0733-10 99 29

Läs mer om Citat på vår hemsida www.citat.se.

Citat är Nordens ledande kommunikationsproducent och hjälper marknads- och informationsavdelningar till en bättre vardag. Det gör vi med hjälp av rationell produktion, konsulttjänster och outsourcing. Citat har 400 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Lund, Västerås och Helsingfors. Ägare är Bure Equity AB. Citat har många av Sveriges större företag som kunder till exempel Ericsson, H&M, Lindex, SEB, TeliaSonera, Unilever och Volvo.
[1] Nettoomsättning efter avdrag för direkt produktionsrelaterade kostnader

[2] Rörelseresultatet i procent av byråintäkten