City Network

City Network startar podd om GDPR

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 12:07 CET

City Network, den ledande europeiska leverantören av IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) baserad på OpenStack, startar idag upp GDPR-podden. Podden kommer att vara ett diskussionsforum där företaget och inbjudna gäster på ett praktiskt sätt diskuterar och hjälper till att ge råd om hur företag kan förbereda sig för den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR (General data protection regulation).

GDPR-podden kommer att adressera ett brett spektrum av ämnen i allt från i allt från tolkningar av lagen till praktiska åtgärder för att få bukt med specifika problem. Nya avsnitt kommer löpande att läggas upp.

– Det finns en uppsjö av information om GDPR som antingen är väldigt övergripande eller extremt detaljerad. Med podden vill vi helt enkelt kondensera denna information och skapa ett forum där vi så handfast som möjligt kan diskutera hur företag kan förbereda sig för GDPR, säger Özgür Bal, marknadschef på City Network.

Den nya lagen, som börjar gälla från och med maj 2018, kommer ha stor inverkan på alla företag, där inte minst hanteringen av IT-infrastrukturen blir en central fråga.

GDPR har klubbats igenom av EU-parlamentet, europeiska rådet samt EU-kommissionen med syftet att stärka och ena dataskydd för personer inom EU. I korthet är målsättningen med lagen att ge medborgarna tillbaka kontrollen över sina personuppgifter och att förenkla regelverket för internationella affärer genom att förena regleringen inom EU.

Podden finns att lyssna på via https://www.citynetwork.se/podcast

City Network är en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster.

Företaget tillhandahåller publika, privata och hybrida molntjänster baserade på OpenStack som driftas från 27 datahallar över hela världen. Genom sina branschspecifika moln kan City Network säkerställa att deras kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency, Basel och PUL. City Network är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018 - internationellt erkända standarder för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.

För mer information se www.citycloud.se och www.citynetwork.se.