Citycon

Citycon köper minoritetsandelar och blir helägare till Åkersberga Centrum

Press Release   •   Dec 22, 2015 07:00 CET

Citycon har köpt de återstående 25 procenten av aktierna i Åkersberga Centrum av Armada Fastighets AB, Österåker kommuns fastighetsbolag. Kommunen har varit minoritetsägare sedan 2005 då Citycon förvärvade en ägarandel på 75 procent av köpcentrumet. Köpeskillingen motsvarar ett fastighetsvärde för minoritetsandelen på cirka 180 miljoner kronor.

Åkersberga Centrum har ett 70-tal butiker, caféer och restauranger fördelade på 24 500 kvadratmeter. Centrumet förnyades och byggdes ut 2010–2011 med en utbyggnad på 12 000 kvadratmeter och har idag nära 6 miljoner besökare per år.

– Genom att bli helägare till Åkersberga Centrum stärker vi vår svenska portfölj ytterligare i enlighet med vår strategi. Citycon fokuserar på starka stadsdelscentrum i urbana lägen och vi ser fram emot att som långsiktiga ägare fortsätta utveckla Åkersberga Centrum, säger Nils Styf, investeringschef på Citycon

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av dagligvarubaserade köpcentrum i urbana lägen i Norden och Baltikum. Värdet av de fastigheter som bolaget förvaltar uppgår till cirka 5 miljarder euro och bolagets marknadsvärde är cirka 2 miljarder euro.

Med 54 köpcentrum och 12 andra handelsfastigheter är Citycon marknadsledande i Finland och Estland, hör till marknadsledarna i Norge och Sverige och har ett fotfäste i Danmark. Citycon har 21 köpcentrum i Finland, 20 i Norge, 10 i Sverige, inklusive Kista Galleria, tre i Estland och ett i Danmark. Därtill uthyr och förvaltar Citycon 14 köpcentrum i Norge på uppdrag av andra ägare.

Citycons köpcentrum möter kundernas dagliga behov av shopping och service och är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik, nära hälsovård, kommunal service, bostäder och arbetsplatser. Besökarantalet uppgår till mer än 200 miljoner årligen.

Citycon noteras på Nasdaq Helsingforsbörs (CTY1S) sedan 1988 och har en kreditklassificering på investeringsnivå hos Standard & Poor’s (BBB) och Moody’s (Baa2). Citycon är medlem i EPRA (European Public Real Estate Association).