Citycon

Citycon köper ut Balticgruppen från Strömpilen och äger därefter 100% av aktierna

Press Release   •   Jul 02, 2012 14:48 CEST

Citycon AB köper enligt optionsavtal Balticgruppen AB:s andel om 25 % i fastighetsbolaget Strömpilen AB.

Priset för aktierna bestäms enligt avtal och aktieägarnas överenskommelse. Från den 2 juli 2012 är Citycon AB därmed ägare av samtliga aktier i Strömpilen AB.

-          Balticgruppen är ett bolag som idag fokuserar större delen av engagemanget i nya projekt och utveckling av gamla bestånd, som också kräver att man emellanåt kapitaliserar sig. Vår marknad finns i Umeå och som så många gånger förut kommer vi också nu se till att kapitalet används för att stärka Umeås position som Norrlands huvudstad men också som en stad att räkna med i toppen bland städer Sverige, säger Jonas Olsson, vd, Balticgruppen.

Fastighetsbolaget Strömpilen AB omfattar Strömpilens Köpcentrum i Umeås östra stadsdelar samt fastigheten Länken som är belägen på handelsområdet Ersboda i norra Umeå.

-       När vi nu äger och kontrollerar helheten är vår avsikt att fortsätta att utveckla Strömpilens Köpcentrum. Ägandet underlättar arbetet för att förverkliga ett ännu mer levande och attraktivt köpcentrum. I en första fas arbetar vi med en ny infart och en ombyggd parkering, men vi kommer nu att se över fortsatta möjligheter för eventuella om- och tillbyggnader, säger Johan Elfstadius, vd, Citycon AB.

 

För mer information, kontakta:

Johan Elfstadius, VD Citycon, tfn 08 – 522 80 310. Mail: johan.elfstadius@citycon.se

Jonas Olsson, VD Balticgruppen, tfn 090 - 71 72 00

Citycon är en aktiv ägare och långsiktig utvecklare av handelsplatser. Genom kunskap om människors behov och detaljhandelns förutsättningar lägger vi grunden för framgångsrik handel.  Vi tar ansvar för miljön och för en hållbar utveckling runt våra anläggningar. Totalt äger bolaget 37 köpcentrum och 45 andra detaljhandelsfastigheter. Vi ledande i Finland och har en stark position i Sverige och Baltikum. Citycon är noterat på Helsingfors Fondbörs sedan 1988.