Citycon

Citycon ombildar 47 lägenheter till bostadrätt i Tumba Centrum

Press Release   •   Aug 02, 2012 11:41 CEST

För att ytterligare fokusera på ägandet av köpcentrum säljer nu Citycon en bostadsfastighet i Tumba, Botkyrka kommun, till Bostadsrättföreningen Stinsen 107-111.

- Vi fortsätter genom de här affärerna att renodla vår portfölj i Sverige, konstaterar Johan Elfstadius, vd Citycon AB.

Citycon säljer 47 lägenheter om totalt 3,600 m2 uthyrbar area i Tumba Centrum för 50 miljoner kronor. Fastigheten är en tredimensionell fastighet där bostäderna har skiljts från den underliggande detaljhandelsfastigheten.

- Vi är inne i en expansiv fas på marknaden och väljer nu att sälja fastigheten samtidigt som vi också arbetar med framtida förvärv, säger Johan Elfstadius, vd Citycon AB.

Citycon är en aktiv ägare och långsiktig utvecklare av handelsplatser. Genom kunskap om människors behov och detaljhandelns förutsättningar lägger vi grunden för framgångsrik handel.  Vi tar ansvar för miljön och för en hållbar utveckling runt våra anläggningar. Totalt äger bolaget 37 köpcentrum och 45 andra detaljhandelsfastigheter. Vi ledande i Finland och har en stark position i Sverige och Baltikum. Citycon är noterat på Helsingfors Fondbörs sedan 1988.